Aktualūs skelbimai

 

Vadovaujantis sodininkų bendrijos „Nemunas“, kodas 160425761 (toliau - Bendrija) įstatų 34. p. nuostata informuojame, kad kviečiamas Bendrijos visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Susirinkimas vyks:

  • 2019-05-10 19:00 val. Bendrijoje, prie skelbimų lentos.
  • Jei 2019-05-10 susirinkimas neįvyks, pakartotinis visuotinis Bendrijos narių susirinkimas vyks 2019-05-24, 19:00.

Numatoma darbotvarkė:

1. Valdybos pirmininko, Revizijos komisijos darbo už 2018-2019 metus ataskaita.

2. Bendrijos valdybos rinkimai.

3. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.

4. Buhalterio rinkimai.

5. Revizijos komisijos rinkimai.

6. Pirmininko ir buhalterio atlyginimas.

7. Mokesčiai už sodą.

8. Apskaitos archyvinių dokumentų sunaikinimas.

9. 2019 m Bendrijoje numatomi darbai ir užduotys.

10.Kiti klausimai.

Su siūlomų sprendimų projektais galite susipažinti Bendrijos skelbimų lentoje.

Sodininkų bendrijos „Nemunas“ valdybos vardu

Povilas Valatka