Archyvas

2014-11-13
Perkamas Kauno rajone esantis turtas.Iš viso planuojama nupirkti iki 5 gyvenamųjų patalpų: vieno, dviejų ir trijų kambarių butus Kauno rajono Raudondvario, Domeikavos, Karmėlavos, Neveronių, Garliavos, Garliavos apylinkių ir Linksmakalnio seniūnijose.
Paraiškos su parduodamo turto dokumentais pateikiamos (ne paštu) Kauno rajono savivaldybės administracijoje 100 kabinete, Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. lapkričio 24 d., 10.00 val.
Paraiškos ir dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomos parduoti gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė. Jei kandidatas siūlo parduoti kelias gyvenamąsias patalpas, kiekvienai patalpai pateikia atskirą voką su nurodytais dokumentais 

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškos forma ir konkurso sąlygos.

Smulkesnė informacija telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 05.2014-11-06
Perkamas Kauno rajone esantis turtas. Iš viso planuojama nupirkti iki 6 gyvenamųjų patalpų: vieno, dviejų, trijų kambarių butus, Kauno rajono seniūnijose, išskyrus Vandžiogalos seniūniją.
Paraiškos su parduodamo turto dokumentais pateikiamos (ne paštu) Kauno rajono savivaldybės administracijoje 100 kabinete, Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. lapkričio 5 d., 10.00 val.

Paraiškos ir dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomos parduoti gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė. Jei kandidatas siūlo parduoti kelias gyvenamąsias patalpas, kiekvienai patalpai pateikia atskirą voką su nurodytais dokumentais.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškos forma ir konkurso sąlygos.


Smulkesnė informacija telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 052014-07-18
Perkamas Kauno rajone esantis turtas.  Iš viso planuojama nupirkti iki 8 gyvenamųjų patalpų: iki septynių butų vieno, dviejų kambarių ir vieną butą trijų kambarių Kauno rajono  seniūnijose, išskyrus Vandžiogalos seniūniją.

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais pateikiamos (ne paštu) Kauno rajono savivaldybės administracijoje 100 kabinete, Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2014 m. rugpjūčio 14 d., 16.00 val.

Paraiškos ir dokumentai pateikiami užklijuotame voke su užrašu „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomos parduoti gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė. Jei kandidatas siūlo parduoti kelias gyvenamąsias patalpas, kiekvienai patalpai pateikia atskirą voką su nurodytais dokumentais. 

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškos forma ir konkurso sąlygos.

Smulkesnė informacija telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 05.


 

2013-07-26
Kauno rajono savivaldybė perka gyvenamąsias patalpas Kauno rajone. Numatoma pirkti iki 10 gyvenamųjų patalpų: iki devynių butų vieno, dviejų kambarių ir vieną iki 120,00 kv. m sodybą bet kurioje Kauno r. sav. seniūnijoje.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Paraiškos su parduodamos gyvenamosios patalpos dokumentais pateikiamos (ne paštu) Kauno rajono savivaldybės administracijoje 100 kabinete, Savanorių pr. 371, Kaune, iki 2013 m. rugsėjo 13 d. 15.45 val. užklijuotame voke su užrašu „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai“. Ant voko nurodomas siūlomos parduoti gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė.
Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Smulkesnė informacija telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 05.

Gyvenamųjų patalpų pirkimo komisija


2012-08-01
Kauno rajono savivaldybė perka butus Kauno rajone. Planuojama nupirkti iki 6 gyvenamųjų patalpų: iki penkių butų vieno, dviejų kambarių Kauno rajono seniūnijose, išskyrus Akademijos, Alšėnų,  Domeikavos, Garliavos, Garliavos apyl. sen., Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų, ir vieną sodybą bet kurioje Kauno r. sav. seniūnijoje. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Dokumentus galima pateikti Kauno rajono savivaldybės 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, užklijuotame voke. Ant voko užrašoma parduodamos gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė. Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2012 m. rugsėjo 4 d., 10 val.

Smulkesnė informacija arba telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 05.

Butų pirkimo komisija.


2011-07-05
Kauno rajono savivaldybė perka butus Kauno rajone. Planuojama nupirkti 5 vieno, dviejų ir trijų kambarių ne bendrabučio tipo butus šiose Kauno rajono seniūnijose: Garliavos, Domeikavos, Karmėlavos, Raudondvario, Alšėnų, Neveronių ir Babtų.
Dokumentus galima pateikti Kauno rajono savivaldybės 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune, užklijuotame voke. Ant voko užrašoma parduodamos gyvenamosios patalpos adresas, kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė. Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2011 m. liepos 27 d., 10 val.

Smulkesnė informacija ir telefonais (8 37) 30 55 60, 30 55 05.


Butų pirkimo komisija.


2008-11-20

Kauno rajono savivaldybė perka 1 butą (dviejų kambarių) šiose Kauno rajono seniūnijose: Akademijos, Garliavos, Garliavos apyl., Karmėlavos ir Raudondvario. 

Dokumentus galima pateikti Kauno rajono savivaldybės 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.


Į užklijuotą voką turi būti įdėta:

1. Buto savininko paso kopija.

2. Pasiūlymas parduoti butą (buto adresas, trumpas buto apibūdinimas, siūloma kaina, savininko kontaktinis telefonas).

3. Pilnamečių šeimos narių, registruotų parduodamame bute, raštiškas sutikimas parduoti siūlomą butą.

4. VĮ Registrų centro išduotas nuosavybės teisę į butą įrodantis pažymėjimas.

5. Parduodamo buto kadastrinių matavimų bylos kopiją, kur būtų galima matyti namo charakteristiką (statybos metus ir t. t.), buto planą.

Siūlomos parduoti gyvenamosios, pagalbinės patalpos ir santechnikos įrenginiai privalo būti tvarkingi.

6. Savininkas turi būti neskolingas už vandenį, elektros energiją, dujas ir šilumos energiją.

 

Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2008 m. gruodžio 4 d., 10 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

 

Butų pirkimo komisija


 

2008-10-17 

Kauno rajono savivaldybė perka 9 butus (vieno ar dviejų) kambarių  šiose Kauno rajono seniūnijose: Akademijos, Garliavos, Garliavos apyl., Karmėlavos ir Raudondvario. 

Dokumentus galima pateikti Kauno rajono savivaldybės 100 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.

 

Į užklijuotą voką turi būti įdėta:

1. Buto savininko paso kopija.

2. Pasiūlymas parduoti butą (buto adresas, trumpas buto apibūdinimas, siūloma kaina, savininko kontaktinis telefonas).

3. Pilnamečių šeimos narių, registruotų parduodamame bute, raštiškas sutikimas parduoti siūlomą butą.

4. VĮ Registrų centro išduotas nuosavybės teisę į butą įrodantis pažymėjimas.

5. Parduodamo buto kadastrinių matavimų bylos kopiją, kur būtų galima matyti namo charakteristiką (statybos metus ir t. t.), buto planą.

Siūlomos parduoti gyvenamosios, pagalbinės patalpos ir santechnikos įrenginiai privalo būti tvarkingi.

6. Savininkas turi būti neskolingas už vandenį, elektros energiją, dujas ir šilumos energiją.

Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2008 m. spalio 30 d., 10 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.


Butų pirkimo komisija