Dalyvaujamasis biudžetas

 

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Kauno rajono gyventojui realizuoti savo kūrybiškus sumanymus gražinant viešąsias erdves ir kartu su savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo. 

Nors DB idėjai jau daugiau nei 30 metų, šiuo metu, tai vienas iš sėkmingiausių dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 - 20 metų.  DB pirmą kartą buvo įdiegtas 1989 metais Porto Alegre savivaldybėje Brazilijoje. Tai buvo viena iš priemonių, turėjusių pagelbėti mažiau pasiturintiems piliečiams gauti didesnę viešųjų išlaidų dalį. 1000 savivaldybių Amerikoje ir 500 Europos miestų taiko DB. Lietuvoje iš 60 savivaldybių veikiančią Dalyvaujamojo biudžeto programą turi 9 savivaldybės, dabar programas rengia dar keletas. Šalyje DB įgyvendinančios savivaldybės jam skiria nuo 20 iki 300 tūkst. Eur.

Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone 2021 m.
Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone 2022 m.