Dalyvaujamasis biudžetas

Kauno tvirtovės III forte bus įrengta rekreacinė zona ir sveikatingumo takas

Šįmet Kauno rajone startavusi nauja dalyvaujamojo biudžeto programa finišo tiesiojoje – pasibaigė gyventojų balsavimas, kurio metu buvo išrinkta įdomiausia projektinė idėja, o ją įgyvendins savivaldybė. Šiai programai įgyvendinti Kauno rajono savivaldybė skyrė 50 tūkst. eurų.

Daugiausiai gyventojų balsų, 24,86 proc., surinko projektas „Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte“. Projekto vertė – 50 tūkst. Eur.

Gyventojų iniciatyva buvo pasiūlyta dešimt idėjų, kuriuos pateikė Samylų, Babtų, Karmėlavos, Alšėnų, Lapių, Garliavos apylinkių, Domeikavos ir Raudondvario seniūnijų bendruomenės.

Tarp dešimties siūlomų projektų buvo muzikinis parkas Domeikavoje, rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte, vaikų žaidimų zona Vaišvydavoje, saulės laikrodis Šlienavoje, turgelis Raudondvaryje, aktyvaus laisvalaikio leidimo zona Mastaičiuose, Drąseikių karjero rekreacinė zona, Girionių „Liepų alėjos“ pritaikymas laisvalaikio ir kultūrinei veiklai, Rykštynės parko atnaujinimas, tinkamos aplinkos aktyvaus laisvalaikio mėgėjams įrengimas Muniškių kaime.

Kauno rajono gyventojų balsavimas vyko 2 savaites. Gyventojai sprendė, kuri idėja jų nuomone reikalingiausia.

Savivaldybės vadovai džiaugiasi, kad Dalyvaujamojo biudžeto programa įtraukė ne vieną konkrečią bendruomenę, o visą Kauno rajoną.

Po balsavimo gyventojų balsai už idėjas, pasiskirstė taip:

1) projektinė idėja „Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte“ surinko 24,86 proc. balsų, projekto vertė – 50 tūkst. Eur;

2) „Saulės laikrodžio įrengimas prie Šlienavos pagrindinės mokyklos“ – 17,40 proc. balsų, projekto vertė – 2656 Eur;

3) „Raudondvario turgelis“ – 15,20 proc. balsų, projekto vertė – 49 115 Eur;

4) „Muzikinis parkas Domeikavoje“ – 11,05 proc. balsų, projekto vertė – 49 949 Eur;

5) „Aktyvaus laisvalaikio skatinimas Alšėnų seniūnijoje“ – 10,50 proc. balsų, projekto vertė – 10 943 Eur;

6) „Drąseikių karjero rekreacinė zona“ – 6,91 proc. balsų, projekto vertė – 50 tūkst. Eur;

7) „Rykštynės parko Karmėlavos seniūnijoje atnaujinimas“ – 6,35 proc. balsų, projekto vertė – 50 tūkst. Eur;

8) „Gyvenkime sveikiau“ – 4,42 proc. balsų, projekto vertė 34 600 Eur;

9) „Girionių liepų alėjos pritaikymas laisvalaikio, poilsio, kultūrinei veiklai“ – 2,21 proc. balsų, projekto vertė – 7200 Eur;

10) „Liepų alėjos Vaišvydavos k. pritaikymas bendruomenės reikmėms“ – 1,10 proc. balsų, projekto vertė – 6200 Eur.

Daugiausiai gyventojų balsų surinkusi projektinė idėja, t.y. „Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte“ bus įgyvendinta Kauno rajono savivaldybės lėšomis.

 


Kauno rajono savivaldybė įgyvendina naują programą gyventojų į(si)traukimui į sprendimų priėmimą

Kauno rajone startuoja nauja pilietinio aktyvumo skatinimo, gyventojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą - Dalyvaujamojo biudžeto (toliau DB) programa. Vasario mėn. 25 d. Kauno rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą ir patvirtino gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą,  tai 2021-2027 metų Kauno rajono strateginio plėtros plano priemonė, įtraukianti rajono gyventojus į 2021-2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą, sprendimų priėmimą. 2021 m. šiai programai įgyvendinti numatyta 50000 Eur suma. Neabejojama, kad idėjų, kurios prisidės prie kokybiškesnės, tvarkingesnės ir gražesnės aplinkos, bus daug, o dalyvaujamasis biudžetas bus tas įrankis, kuris leis realizuoti gyventojų idėjas.


Dalyvaujamasis biudžetas - tai būdas, kaip savivalda kartu su gyventojais sprendžia viešųjų lėšų panaudojimą, kai visi turi galimybę balsuoti už idėjas ir taip išrinkti geriausią. Pagal Tarybos patvirtintą tvarkos aprašą artimiausiu metu Kauno rajone bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Surinkus projektines idėjas, vertinimo komisija įvertins projektinio pasiūlymo administracinį tinkamumą ir nuasmenintos projektų idėjos su vizualizacija bus patalpintos į www.krs.lt svetainę balsavimui. 2 savaites Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai galės elektroniniu būdu balsuoti už pateiktas projektų idėjas ir išrinkti geriausias. Daugiausiai balsų surinkusias idėjas, už numatytą 50 tūkstančių sumą, įgyvendins Kauno rajono savivaldybės administracija.

Nors DB idėjai jau daugiau nei 30 metų, šiuo metu, tai vienas iš sėkmingiausių dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 - 20 metų.  DB pirmą kartą buvo įdiegtas 1989 metais Porto Alegre savivaldybėje Brazilijoje. Tai buvo viena iš priemonių, turėjusių pagelbėti mažiau pasiturintiems piliečiams gauti didesnę viešųjų išlaidų dalį. 1000 savivaldybių Amerikoje ir 500 Europos miestų taiko DB. Lietuvoje iš 60 savivaldybių veikiančią Dalyvaujamojo biudžeto programą turi 9 savivaldybės, dabar  rengia programas dar keletas. Šalyje DB įgyvendinančios savivaldybės jam skiria nuo 20 iki 300 tūkst. Eur.

 

Dalyvaujamoji valdysena

Demokratija (gr. δῆμος 'liaudis' + κρατῶ 'valdau') - reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui.

Valdysena yra perspektyva, kuri suteikia valstybei nukreipimo (vairavimo) ir koordinavimo vaidmenį, a priori nesuvokiant, kad valstybė valdo visuomenę. Valdysena - tobulesnė demokratijos forma nei tradicinė atstovaujamoji demokratija, nekeičianti jos, o papildanti ją. Valdysenos procese dalyvauja "nauji" veikėjai (ekspertai, fiziniai asmenys ir pilietinė visuomenė).

Piliečių dalyvavimas apibūdinamas kaip „piliečių ir administratorių sąveika, susijusi su viešosios politikos sprendimais ir viešosiomis paslaugomis“ (Callahan, 2007). Dalyvavimas yra plati sąvoka, todėl tyrinėtojai nesutaria, kaip apibrėžti, kokį elgesį ar veiklą reiškia dalyvavimas. Greta šios sąvokos vartojamos ir kitos: į(si)traukimas (involvement), įgalinimas (engagement), svarstymas (deliberation) aktyvinimas ar aktyvus pilietiškumas.                     

Auganti piliečių įtaka

 

        Informuoti             Konsultuoti                 Įtraukti                  Bendradarbiauti            Įgalinti

Pilietinės Visuomenės Instituto nuo 2007 m. atliekamas Pilietinės galios indekso tyrimas parodė, kad nors visuomenėje per pastaruosius 13 metų pakilo paprastų žmonių bei visuomeninių organizacijų daromos įtakos priimamiems visuomenei svarbiems sprendimams vertinimas, ir sumažėjo su pilietine veikla siejamos rizikos vertinimas, pats dalyvaujančių aktyvumas ir jų skaičius beveik nepakito.

Šiuo metu Kauno rajono savivaldybės administracija derina programos įgyvendinimo įrankius, formuoja vykdytojų komandą, diegiama balsavimo internetu programa, ruošiamas komunikacinis planas. Pilotinis projektas prasidės informaciniu renginiu, kuris žinia, dėl esamos situacijos vyks virtualioje erdvėje. Į DB informacinį renginį bus pakviesti besidomintys Kauno rajono gyventojai, vietos bendruomeninių organizacijų lyderiai, seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų darbuotojai.  Renginyje bus pristatyta DB istorija ir praktika užsienyje, Lietuvoje, savo patirtimi pasidalins DB programą įgyvendinančių savivaldybių atstovai, bus pristatytas Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, bus atsakoma į klausimus.

Kvietimas teikti projektines idėjas bus paskelbtas 2021 m. kovo 31 d.

Smulkesnė informacija teikiama tel. +37062066223, arba el.p. jolanta.malinauskaitė@krs.lt

KRS informacija parengta pagal Klaipėdos bendruomenių asociacijos sukauptą medžiagą.

Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas su priedais

Kvietimas teikti projektinių idėjų pasiūlymus, skirtus Kauno rajono gyvenamajai aplinkai gerinti

Kovo 31 d. informacinio renginio „Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone“ pranešimai:

1.„Dalyvaujamieji biudžetai Lietuvoje ir Pasaulyje: tendencijos ir gerieji pavyzdžiai“, pranešėja Deimantė Žemgulytė iš Transparency International Lietuvos skyriaus;

2.„Dalyvaujamasis biudžetas - įrankis norintiems kartu kurti geresnį kiemą, gatvę, kaimynystę“, pranešėjai Klaipėdos bendruomenių asociacijos atstovai Renaldas Kulikauskas ir Gintaras Ramašauskas;

3.„Nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo“ pranešėjai Alytaus miesto vartų idėjos autoriai „Banzai Creative“ komandos nariai, Artūras Mažeika, Remigijus ir Algirdas Gataveckai;

4.„Gyventojų iniciatyva teikiamų projektinių idėjų tvarkos aprašo, paraiškos ir priedų pildymo pristatymas“, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Malinauskaitė.

 Dalyvaujamojo biudžeto projektinių idėjų pristatymo renginys 2021-09-03