Jaunimui

Teisės aktai

Kauno rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (2015)

Peržiūrėti dokumentą

Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos (2015)

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/1c28b56056fe11e5825682aa0fc6b8d5/format/MSO2010_DOCX/

Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybinis aprašymas (2013)

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.A6C8F4AFC81A/format/MSO2010_DOCX/

Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginės plėtros planas (2013)

Peržiūrėti informaciją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (2013)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=494156

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa (2013)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=456810

Nacionalinė jaunimo politikos plėtros 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planas (2013)

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.7D6DF07FA988/format/MSO2010_DOCX/