Kompleksinės paslaugos šeimai

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKUS ARBA

„Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“

 

Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su partnere VšĮ „Darnūs namai“ įgyvendina projektą „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“. Projektas skirtas Kauno rajono šeimoms, auginančioms vaikus, teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė 3 metai.

Užtikrinant paslaugų prieinamumą jos bus vykdomos kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos.

Visos paslaugos šeimoms nemokamos.

Paslaugos teikiamos: Kauno rajono bendruomeniniuose šeimos namuose (Lietuvių g. 22-41, Kaunas) arba paslaugų gavėjų seniūnijose.

 

Klauskite ir registruokitės

Tel.: 8 678 70558

El.p. paramaseimai@darnus-namai.lt

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI TĖVAMS

Mokymų tikslas - tapti dar geresniais tėvais savo vaikams, išmokti pozityvaus auklėjimo būdų. Tai 8 susitikimų ciklas jaukioje tėvų grupelėje, aptariant aktualius vaikų auginimo, auklėjimo klausimus. Tėvai ir profesionalus specialistas padės gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Į mokymus kviečiame:

  • besilaukiančias moteris (rekomenduojama lankyti kartu su vyrais);
  • tėvus, auginančius ikimokyklinio amžiaus vaikus;
  • tėvus, auginančius vaikus iki 11 metų;
  • tėvus, auginančius vaikus nuo 12 iki 18 metų;
  • tėvus, auginančius sveikatos sutrikimų ar negalią turinčius vaikus;
  • kurčius, neprigirdinčius tėvus, auginančius įvairaus amžiaus vaikus.

 

IŠSISKYRUSIŲ ASMENŲ PARAMOS GRUPĖ - vyks kartą per savaitę. Vienos grupės susitikimų skaičius 7 kartai.

STRESO VALDYMO GRUPĖ - savaitgalio dienos stovykla tėvams, kurią ves socialinis darbuotojas. Stovyklos trukmė 8 valandos.

TĖČIO IR VAIKO TARPUSAVIO SANTYKIŲ GERINIMO GRUPĖ-ŽYGIS - profesionali psichoterapeuto ir socialinio darbuotojo komanda kartu su tėčiais ir jų vaikais numatytais etapais pasirengs žygiui, kurio metu bus galimybė stiprinti tėčio ir vaiko tarpusavio ryšį. Grupę-žygį sudaro 3 susitikimai iš kurių du yra pasiruošimas žygiui, o trečias – žygis.

TĖVŲ SAVITARPIO PARAMOS GRUPĖS (ŠEIMOS KLUBAI) - pasibaigus pozityvios tėvystės mokymams tėvai bus kviečiami burtis į šeimos klubus. Susitikimai vyks kartą per mėnesį, jų metu bus galimybė aptarti su vaikų auklėjimu susijusius klausimus, pasidalinti savo jausmais ir istorijomis.

Šeimos klubuose specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, psichiatrų, medikų, teisininkų ir kt.) paskaitas-diskusijas, kurių metų tėvai galėtų gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus auginant ir auklėjant vaikus

VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS - teikiamos iki 4 val. per dieną vaikams nuo 3 m. iki 7 m., tuo metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) gauna psichosocialines, mediacijos paslaugas ar pozityvios tėvystės mokymus.

Tokiu būdu sudaromos galimybes tėvams, kuriems šios paslaugos yra reikalingos, tačiau kurie negali jomis pasinaudoti dėl to, kad nėra kur palikti savo mažamečių vaikų.

PAVEŽĖJIMO PASLAUGA - skirta gyventojams, kurie neturi galimybių naudotis viešuoju transportu (prastas susisiekimas su paslaugas teiksiančia įstaiga, viešojo transporto nėra arba yra, bet nėra užtikrinta, kad paslaugų gavėjas atvyks laiku į paslaugų teikimo vietą) ar asmeniniu transportu.

 

PASLAUGOS PAAUGLIAMS

INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS