Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėtis:
1.Pirmininkė – Rūta Černiauskienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja;
2.Pirmininko pavaduotojas – Dalius Balčiūnas, Kauno rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotojas - Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas;
3.Sekretorė – Asta Markauskienė, Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė.
Nariai:
4.Edita Ablačinskienė, vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
5.Kristina Banuškevičienė, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus vedėja socialiniams reikalams;
6.Daiva Brudnienė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė, jos nesant – Živilė Aleksonytė, Ketvirtojo skyriaus prokuroro padėjėja;
7.Virginija Guogienė, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
8.Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja;
9.Sergejus Lemziakovas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
10.Tomas Ptakauskas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, jo nesant – Vytautas Kirka, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
11.Renata Stonienė, Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;
12.Arūnas Talalas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui;
13.Renata Valaitytė-Ramuckienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė;
14.Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;
15.Teritorinės policijos įstaigos atstovas.

Patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-18 įsakymu Nr. ĮS-1145