Informacija asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą, neįrašytoms į Kauno rajono šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus

Administracijos komisijos būsto problemoms spręsti siūlymu Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto:

• asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;
• asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
• šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;
• šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
• šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus);
• neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);
• šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
• šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis.

Šeimos ir asmenys Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą ir šiuos dokumentus,  įrodančius teisę į paramą būstui išsinuomoti: pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą; pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį; Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-as) už praėjusius kalendorinius metus; VĮ Registrų centro pažymą (-as) apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina; asmens dokumentų ir liudijimų kopijos; santuokos, ištuokos arba sutuoktinio mirties liudijimo kopijos; neįgalumo arba darbingumo lygio pažymą (jeigu asmuo turi neįgalumą); gydymo įstaigos pažymą (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis), prireikus – kitus dokumentus, būtinus teisei į socialinio būsto nuomą įrodyti. Šeimos ir asmenys, netekę būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, papildomai pateikia dokumentus, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą dėl būsto praradimo gaisro, potvynio, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių.

Smulkesnės informacijos pasiteirauti  Ekonomikos skyriuje, tel. (8 37) 30 55 60 (Kaunas, Savanorių pr., 371,  308 kab.)