Registruojamos santuokos

Dėl santuokų registravimo kreipkitės į Civilinės metrikacijos skyrių.

              

                           Jie tuoksis sausio 15 dieną CMS patalpose

11:00             Algirdas Daunoravičius 1962-03-10 ir Danutė Padriezienė 1960-05-28

                           Jie tuoksis sausio 17 dieną CMS patalpose

15:00             Mindaugas Stasys Striška 1950-07-31 ir Romualda Brasienė 1951-05-20

                           Jie tuoksis sausio 20 dieną Raudondvario pilyje

14:00             Valdas Damijonaitis 1984-10-16 ir Airina Maselskytė 1986-07-02

14:15             Romas Karvelis 1965-04-08 ir Renata Kairiūkštytė 1973-04-18