District

Čekiškės herbas

Čekiškė – miestelis Kauno rajone. Tik už 2 km nuo Čekiškės teka Dubysa, garsi savo grožiu, vaizdingais kloniais ir miškais.
XIX a. istorikai romantikai Čekiškę priskyrė prie seniausių Lietuvos vietovių, kuriose esą įsikūręs mitologinis didvyris Nemunas – atvykęs iš tolimos Italijos, Du¬bysos upe jis plaukęs į Žemaitiją. Plaukdami upe, atvykėliai gražioje vietoje sustojo pailsėti. Vieta jiems taip patikusi, kad nutarė sugrįžti čia apsigyventi. Kad rastų šią vietą, šnekėję: „Čia kiškem znoką“ (t. y. „čia kiškim ženklą“). Taip vieta gavusi vardą Čekiškė.
Rašytiniuose šaltiniuose Čekiškės vardas pirmą kartą paminėtas 1600 m., mies¬telio įsikūrimas siejamas su Čekiškės (Čekakampio) dvaro savininko Jurgio Gedgau¬do Mackevičiaus vardu, kuris Piktakiemio kaimo vietoje įkūrė miestelį, 1617 m. pa¬statė bažnyčią, o 1620–1625 m. įsteigė ir parapinę mokyklą.
1762 m. Čekiškės miesteliui buvo suteikta turgaus ir prekymečio privilegija. Ta¬čiau Čekiškė liko mažu amatininkų ir prekybininkų miesteliu. Pagrindinė miestelio gatvė tapo turgaus aikšte.
Naują architektūros išraišką Čekiškė gavo po 1887 m. gaisro – tapo savaimingai susiklosčiusio radialinio plano miesteliu – urbanistiniu paminklu (statusas suteiktas 1967 m.).
Istorinio herbo Čekiškė niekada neturėjo. Svarstant naujo herbo etaloną buvo atsižvelgta į tai, kad per seniūnijos teritoriją teka Lašiša, Ringovė, Beržtupis, Lazduo¬na, ypač įspūdingi Dubysos krantai. Čia visada gausu turistų ir poilsiautojų.
Pagrindinis vietos gyventojų verslas – žemdirbystė. Svarstant herbo idėjas, dau¬giausia pritarimų sulaukė turizmas. Jį herbe simbolizuoja baidarė, o gamtos grožį ir verslus – danguje spindintis kviečių vainikas. Kviečių varpų vainikas ankstyvosios žemdirbystės kultūrose yra derlingumo ir gyvybės šaltinis – gamtos simbolis.
Čekiškės herbo etaloną 1999 m. sukūrė dailininkas Arvydas Každailis, 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos prezidentas dekretu patvirtino Čekiškės herbą.