District

Alšėnų herbas

Alšėnų seniūnijos administracinis centras įsikūręs Mastaičių gyvenvietėje, todėl šio kaimo herbas tapo visos seniūnijos simboliu.
Mastaičių kaimo istorija gana trumpa. XX a. pradžioje gyvenvietė priklausė Garliavos valsčiui. 1923 m. kaime buvo 23 ūkiai, juose gyveno 163 gyventojai. Vėliau gyvenvietė plėtėsi. 1990–2000 m. čia veikė Kauno aukštesnioji žemės ūkio mokykla, 2001–2002 m. – Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla, iki 2014 m. – Kauno kolegijos kraštotvarkos fakultetas.
Šiuo metu Mastaičiuose įkurta Lietuvos policijos mokykla.
2001 m. duomenimis, Mastaičiuose gyveno 1319 žmonių.
Alšėnų kraštas neturi ypatingų architektūros simbolių, upių ar kalvų, tačiau seniūnija garsėja darbščiais ir paslaugiais ūkininkais. Pagrindinė kaimo gyventojų veikla – žemdirbystė. Be to, gyventojai moka ir įvairių amatų: pasigaminti vežimus ir žemės ūkio padargus.
Žemdirbystės svarbą gyvenvietei atspindi 1990–2000 m. Mastaičiuose veikusi Žemės ūkio mokykla. Ir šiandien vietos gyventojai plėtoja žemės ūkį, dauguma augina javus. Tad ir svarstant Mastaičių herbo motyvus vietos bendruomenė norėjo atspindėti pagrindinę gyventojų veiklą – žemdirbystę.
Mastaičių herbo etaloną sukūrė Garliavos apylinkėse užaugusi dailininkė Valerija Kiškienė. Ji herbe pavaizdavo vežimą su trimis javų pėdais. Vežimas atspindi žemės ūkio darbus, javų pėdai simbolikoje reiškia turtą, derlių ir žemės jėgą. Be to, herbe vežimas kartu simbolizuoja ir gerą susisiekimą – per Mastaičius nutiesta Via Baltica automagistralė.
Žalias skydo laukas rodo gražią apylinkių gamtą – kaimą iš dviejų pusių supa miškas.
Mastaičių kaimo herbo etaloną 2015 m. birželio 18 d. aprobavo Lietuvos heraldikos komisija, o 2015 m. liepos 14 d. jį patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.