District

Domeikavos herbas

Domeikava – sparčiai auganti priemiestinė gyvenvietė. Seniūnijos centras – Domeikavos kaimas. Domeikavos dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas XIX am¬žiuje. Dabartinės seniūnijos teritorijoje XIX a. buvo tankiai apgyvendintas Rožių (Ražių) kaimas, kurio gyventojai aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime. Už tai carinės Rusijos valdžia, numalšinusi sukilimą, daug kaimo žmonių ištrėmė į Sibirą, o į jų vietą atkėlė rusus kolonistus.
Ir sovietinės okupacijos metais domeikaviškiai pasižymėjo kovose prieš oku¬paciją. 1980 m. netoli Domeikavos, Salių kaime, Vytautas Andziulis savo namuo¬se ir jam talkinęs Juozas Bacevičius įkūrė pogrindinę spaustuvę „ab“, kurioje buvo spausdinama religinė ir antisovietinė literatūra. Šios spaustuvės sovietinio saugumo darbuotojams nepavyko rasti. Dabar ši spaustuvė – Vytauto Didžiojo karo muziejaus filialas. Domeikavoje pastatyta Lietuvos kankinių bažnyčia ir prie jos – skulptūrų parkas, įprasminantis Lietuvos kančių kelią. Be to, kasmet rengiama rezistentų poe¬zijos šventė „Lietuviškų katakombų šviesa“.
Domeikavą garsina suaugusiųjų choras „Versmė“, folklorinis ansamblis „Ser¬bentėlė“ ir kiti žinomi meno kolektyvai.
Istorinio herbo Domeikava niekada neturėjo. Svarstant naujo herbo etaloną, buvo nutarta pavaizduoti erškėtrožių krūmą – iš žalios papėdės auga žalias triša¬kis spygliuotas erškėtis sidabriniame lauke.Tai iš dalies susiję su seniūnijoje buvusiu Rožių (Ražių) kaimu, kuriame augo laukinių erškėtrožių krūmai. Erškėtrožių dy¬gliai – pasipriešinimo, kančios, pasiaukojimo ir prisikėlimo simbolis, įprasminantis domeikaviškių kovą tiek carinės Rusijos, tiek sovietinės valdžios metais. Krikščiony¬bėje raudona rožė ir jos dygliai – tai Kristaus kančios ir žaizdų, o kartu ir Prisikėlimo, Dievo meilės simbolis. Vakarų kultūrose rožės – širdies, dieviškos, romantiškos ir jausmingos meilės simbolis. Heraldikoje sidabrinė spalva reiškia džiaugsmą, dorą, skaistumą, nekaltybę ir teisingumą. Domeikavos seniūnijos herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos prezidentas herbą patvirtino 2002 m. liepos 30 dieną.