District

Ežerėlio herbas

Ežerėlis – miestelis Kauno rajone, išsidėstęs Kazlų Rūdos miškų šiaurės rytinia¬me pakraštyje, Ežerėlio durpyno saloje.
Gyvenvietė pradėjo kurtis Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918), kai buvo pradėti durpių kasimo darbai. Iškastos durpės buvo vežamos prie Nemuno ir baržomis gabenamos į Vokietiją.
Durpių kasimo darbai buvo vykdomi ir Nepriklausomos Lietuvos laikais, An¬trojo pasaulinio karo metais ir pokariu. Kartu augo ir gyvenvietė, buvo statomi gyve¬namieji namai, didėjo gyventojų skaičius.
1956 m. Ežerėliui buvo suteiktas miesto tipo gyvenvietės statusas. Augant dur¬pių paklausai, 1962 m. pradėjo veikti pusbrikiečių cechas. Šiuo metu ten veiklą vykdo UAB „Ežerėlio durpės“.
Istorinio herbo Ežerėlis niekada neturėjo. Svarstant naujojo herbo etalono idė¬jas, kaip simbolis buvo pasirinktos spanguolės, kurios gausiai auga durpyno plotuo¬se. Spanguolės – pelkių uogos, simbolizuojančios pelkėtą kraštą, ežerėliečių stiprybę. Raudona uogų spalva reiškia drąsą ir meilę. Žalia šakelių spalva simbolizuoja laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį. Sidabras – tai vandens, skaistumo ir teisingumo simbolis.
Ežerėlio herbo etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos prezidentas Ežerėlio herbą patvirtino 2006 m. gegužės 4 dieną.