District

Lapių herbas

Lapės – miestelis prie Neries, 10 km į šiaurės vakarus nuo Kauno. Tai sena vidurio Lietuvos gyvenvietė, apie žmonių gyvenimą Vanagėlių slėnyje prie Neries byloja archeologiniai radiniai.
Lapių dvaras minimas 1578 metais. Pirmieji katalikų maldos namai pastatyti 1639 metais. Lapės suklestėjo XVII a. vid., kai dvarą valdė Žemaitijos seniūnas ir Vitebsko kaštelionas Jonas Alfonsas Lakis. Valdant šios giminės nariams, buvo pastatyta arba rekonstruota Lapių rezidencinė pilis (sunaikinta 1654–1655 m. per karą su Rusija).
Bėgant amžiams keitėsi dvaro šeimininkas. Paskutinis buvo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Antanas Merkys. Jam šeimininkaujant buvo pastatytas naujas dvaro pastatas, kuris tapo vasaros rezidencija. A. Merkys su šeima 1940 m. liepos 17 d. buvo represuotas ir įkalintas Saratovo kalėjime (mirė tremtyje). Įamžinant jo atminimą, pagrindinė miestelio gatvė pavadinta A. Merkio vardu, o 1991 m. pastatytas jo biustas.
Sovietinės valdžios metais tarybiniame ūkyje buvo žvėrininkystės fermos, kuriose buvo auginamos žydrosios ir juodsidabrės lapės.
Istorinio herbo Lapės niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje svarstant naujo herbo idėjas, buvo pritarta seniūnijos ir bendruomenės siūlymui herbe pavaizduoti tris lapes, nes, jų manymu, Lapių teritorinį vienetą sudaro 3 vietovės: Mažosios Lapės, centrinė gyvenvietė, vadinama tiesiog Lapėmis, ir Didžiosios Lapės – 3 km į šiaurę nuo Mažųjų Lapių. Herbe mėlyname lauke pavaizduotos pasuktos į dešinę trys viena virš kitos auksinės lapės su sidabriniais nagais.. Lapės Azijos tautų mitologijoje yra išmintingas, demoniškas, iš dalies geras, iš dalies blogas gyvūnas. Pagal heraldikos simboliką lapė – gudrumo ir klastingumo įvaizdis. Įvairių tautų pasakose lapė yra ne tik gudrumo, apsukrumo ir gebėjimo pasiekti savo tikslus įsikūnijimas.Mėlyna skydo spalva heraldikoje reiškia ištikimybę, išmintį, pastovumą ir sąžiningumą. Lapių herbo etaloną parengė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2005 m. balandžio 28 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentas patvirtino 2005 m. gegužės 10 dieną.