District

Samylų herbas

Seniūnijos centras – Samylų kaimas. Iš viso seniūnijoje 8 kaimai. Vienas jų – Šlienava – istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1382 metų.
Seniūnijos plotas 1622 ha. Iš jų 81 proc. užima miškai. Teritorijoje 59 sodininkų bendrijos. Girionyse yra įsikūręs Lietuvos miškų institutas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Dubravos eksperimentinė mokomoji urėdija. 1961 m. čia įkurtas Girionių parkas – didžiausias kraštovaizdžio parkas Lietuvoje.
Samylai istorinio herbo niekada neturėjo. Todėl, sprendžiant herbo etalono kausimą, buvo atsižvelgta į tai, kad pagrindinę seniūnijos teritorijos dalį užima miškai. Bendras Dubravos urėdijos miškų plotas – 18 tūkst. ha. Miške auga į vieną suaugę ąžuolas ir pušis – Dubravos dvyniai. Jų amžius – per 150 metų. Pušies aukštis apie 32 m, ąžuolo – 28 metrai. Dubravos dvyniai 1971 m. paskelbti gamtos paminklu ir įtraukti į valstybės saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašą. Abiejų medžių apimtis – 3,60 m. Legenda byloja: „Pamilo ąžuolas pušį. Jų draugystės pradžios niekas nežino. Ar kėkštas pamiršo, kur paslėpė gilę, ar voveraitė pametė pušies kankorėžio sėklą. Iš daigelių išaugo medžiai ir vienas nuo kito nesitraukė daugiau kaip 150 metų. Laikas vis stipriau glaudė ąžuolą prie savo lieknosios pušelės. Taip ir liko kartu visam gyvenimui žaliuoti ir šalti, tyliai ošti ir su vėtromis kovoti.“ Todėl kaip Samylų herbo etalonas ir buvo pasirinkti Dubravos dvyniai. Simbolių kalboje ąžuolas – tvirtumo, jėgos, o pušis – gyvybės, sėkmės išraiška. Herbą sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos prezidentas Samylų herbą patvirtino 2009 m. kovo 23 dieną.