District

Zapyškio herbas

Zapyškis glaudžiasi prie kairiojo Nemuno kranto, apie 15 km nuo Kauno. Miestelis įsikūręs labai žemoje vietoje ir dažnai nukentėdavęs nuo didžiausios šalies upės potvynių. Tai sena gyvenvietė, skaičiuojanti savo amžių šimtmečiais. Vietovę gaubia įvairios legendos ir padavimai. Miestelio pradžia siejama su Smolensko didikais Sapiegomis. 1502 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras savo dvariškiui Jonui Sapiegai už ištikimą tarnybą padovanojo žemių ir miškų plotą prie Dievogalos ir Ovos upelių. 1508 m. J. Sapiega mainais į savo dvarą Elnę įsigijo Panemunį (dabartinį Zapyškį). Augant miesteliui ir didėjant gyventojų skaičiui, 1578 m. pačiame miestelyje ant Nemuno kranto buvo pastatyta viena seniausių bažnyčių Lietuvoje – gotikinė mūro bažnyčia. Jos fundatorius – Povilas Sapiega. Pirmą kartą bažnyčia buvo konsekruota 1666 m., apeigas atliko žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas. Ši bažnyčia tapo neatsiejama Zapyškio dalimi.
Zapyškio gotikinė šv. Jono Krikštytojo vardu konsekruota bažnyčia yra vienanaris pastatas su presbiterija. Nors bėgant metams bažnyčia labai kentėjo nuo potvynių ir buvo daug kartų remontuota, ji liko viena unikaliausių gotikos architektūros pavyzdžių Lietuvoje – amžina ir nemari. 1825 m. Zapyškis gavo miesto teises, ir buvo parengtas miesto herbo projektas: mėlyname lauke iš miško išeinantis elnias. Tačiau tuometinė carinė vadžia 1847 m. herbo nepatvirtino.
Svarstant naujo Zapyškio herbo sukūrimo idėjas, Heraldikos komisija nutarė pavaizduoti senąją gotikinę bažnyčią iš priekio. Tai svarbus kultūros paminklas, tapęs Zapyškio miestelio vizitine kortele. Herbe vaizduojama raudonų plytų bažnyčia, o kad ji skirtųsi nuo panašios formos civilinių gotikinių pastatų, bažnyčia papuošta kadaise virš jos buvusiu kryžiumi. Sidabrinis laukas rodo, kad vietovė įsikūrusi prie vandens, t. y. Nemuno upės, kurios potvyniai turėjo įtakos ir paties miestelio, ir bažnyčios istorinei raidai. Zapyškio herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2005 m. gegužės 9 d., o Lietuvos Respublikos prezidentas Zapyškio herbą patvirtino dekretu 2005 m. gegužės 19 dieną.