Socialinė parama ukrainiečiams

Seimas pritarė siūlymui laikinąją apsaugą gavusiems ukrainiečiams skirti socialinę paramą. Visiems Ukrainos karo pabėgėliams bus suteikta laikinoji apsauga vieneriems metams, prireikus ji galės būti pratęsta dar vieneriems metams.

Siekiant sumažinti nuo karo bėgančių ukrainiečių socialinę atskirtį, laikinąją apsaugą gavę ukrainiečiai turės teisę į socialinę paramą. Jie galės gauti visas išmokas vaikams (įskaitant vaiko pinigus, o globojami vaikai – ir globos (rūpybos) išmoką), vienkartinę paramą įsikūrimui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas ir kitas socialines išmokas. Jiems priklausys ir socialinės paslaugos.

Ukrainiečiai  taip pat galės gauti mėnesinę kompensaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išlaidoms apmokėti. 

Nuo karo pabėgę ir laikinąją apsaugą Lietuvoje turintys ukrainiečiams bus mokamos ir šalpos pensijos. Jie taip pat turės teisę į slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas.

Pagalbos sulauks ir tie pensininkai, kurie gyvena Lietuvoje ir gauna pensijas iš Ukrainos. Dėl karo veiksmų Ukraina jiems išmokėti pensijų šiuo metu negalės. Tol, kol situacija stabilizuosis, jiems bus mokamos šalpos pensijos. Ukrainos mokamos pensijos yra labai mažos, vidutinė pensija siekia 60 eurų. Todėl jiems dažniausiai yra primokama iki šalpos pensijos dydžio. Teikiami siūlymai leis jų situaciją išlaikyti  nepakitusią, tačiau bus užtikrintas pensijos mokėjimas tol, kol tai vėl galės daryti pati Ukraina.

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant užtikrinti nuo karo pabėgusių Ukrainos žmonių minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, jau šiandien savivaldybės gali teikti jiems socialinę paramą, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą, kadangi susiklosčius sudėtingoms situacijoms, parama ukrainiečiams yra būtina. 

Laikinąją apsaugą Lietuvoje gavę ukrainiečiai, kurie neturės pajamų, turės teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

Užsieniečių antplūdžio, nelydimam nepilnamečiui globa (rūpyba) nustatoma supaprastinta tvarka.

 Informacija apie socialinę paramą ukrainiečių kalba

Vienkartinė įsikūrimo pašalpa ukrainiečiams

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija ukrainiečiams

Kas priklauso ukrainiečių vaikams?

Šalpos pensijos ukrainiečiams

Pagalba, išmokos ir paslaugos neįgaliesiems

Negalios nustatymas. Ką svarbu žinoti ukrainiečiams?

Piniginė socialinė parama ukrainiečiams

Socialinės paslaugos