Administracinė informacija

Darbo taryba

Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos nariai

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono Nr.

El. paštas

Pareigos darbo taryboje

Melita Trečiokienė

Tarpžinybinio archyvo vedėja

8 687 11 706

melita.treciokiene@krs.lt

Pirmininkė

Giedrė Juknienė

Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė

8 682 37 470

giedre.jukniene@krs.lt

Pirmininko pavaduotoja

Eglė Spiečiuvienė

 

Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji raštvedė

8 614 07 884

egle.spieciuviene@krs.lt

Sekretorė

Irena Jonaitienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

8 650 27 882

irena.jonaitiene@krs.lt

Narė

Jurgita Rakauskaitė

Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti Aplinkos skyriaus vedėjo funkcijas

8 670 88 544

jurgita.rakauskaite@krs.lt

Narė

Margarita Venslovienė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

8 614 14 712

margarita.vensloviene@krs.lt

Narė

Į Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybą prašome kreiptis raštu e. paštu  darbotaryba@krs.lt  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos veiklos reglamentas

Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos veiklos ataskaita