Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2020m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2019 IV ketvirtis UŽ 2020 I ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 3754 4144
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 2897 3095
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2507 2234
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1439 1403
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2546 2556
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2684 2750
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 2248 2313
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1407 1559
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3286 3320
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 2941 3010
3 Skyriaus vedėjas 17 2075 2474
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 17 2066 1843
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 111 1388 1283
6 Savivaldybės gydytojas 1 1593 1862
7 Seniūnas 25 1930 2073
8 Specialistas 7 1069 1153
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 99 1128 1181
2 Seniūno padėjėjas 5 704 851
3 Socialinio darbo organizatorius 22 1201 1179
4 Seniūnijos specialistas 38 869 948
5 Raštvedys 3 1176 1273
6 Vairuotojas 8 789 1056
7 Valytojas, darbininkas 15 555 607