Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2020m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2020 II ketvirtis UŽ 2020 III ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 4277 4357
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3151 3176
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2461 2538
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1604 1646
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2885 3071
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2756 2756
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 2362 2362
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1849 1911
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 4218 4494
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3645 3604
3 Skyriaus vedėjas 17 2441 2444
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 16 2076 2176
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 86 1607 1655
6 Savivaldybės gydytojas 1 2312 2028
7 Seniūnas 25 2150 2361
8 Seniūno pavaduotojas 20 1508 1394
8 Specialistas 7 1239 1159
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 96 1274 1330
2 Seniūno padėjėjas 5 878 788
3 Socialinio darbo organizatorius 21 1275 1193
4 Seniūnijos specialistas 37 1059 1082
5 Raštvedys 3 1266 1308
6 Vairuotojas 7 1134 1196
7 Valytojas, darbininkas 15 607 607