Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2019m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2019 II ketvirtis UŽ 2019 III ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 3955 3960
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 2573 2903
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2340 2405
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1503 1481
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2491 2491
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2667 2670
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 2223 2258
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1354 1464
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 2980 3263
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 2635 2988
3 Skyriaus vedėjas 17 2022 2157
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 17 2080 2198
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 110 1329 1343
6 Savivaldybės gydytojas 1 1642 1600
7 Seniūnas 25 1932 1946
8 Specialistas 8 1031 1020
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 84 1047 1142
2 Seniūno padėjėjas 6 717 717
3 Socialinio darbo organizatorius 22 991 990
4 Seniūnijos specialistas 32 794 863
5 Raštvedys 3 1093 1068
6 Vairuotojas 8 1002 916
7 Valytojas, darbininkas 15 555 555
8 Bendruomenės veiklos administratorius 7 1055 1481