Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2021m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2021 I ketvirtis UŽ 2021 II ketvirtis
Merija
1 Savivaldybės meras 1 3911 4450
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3215 3215
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2383 2560
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1735 1871
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2559 2591
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2741 2797
2 Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas 2 2314 2053
3 Vyriausiasis specialistas  2 1692 1692
 Administracijos valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3403 3470
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 2565 3166
3 Skyriaus vedėjas 16 2492 2703
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 15 2464 2617
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 90 1581 1704
6 Savivaldybės gydytojas 1 2297  
7 Seniūnas 25 2265 2322
8 Seniūno pavaduotojas 21 1451 1633
8 Specialistas 8 1276 1360
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 101 1455 1448
2 Seniūno padėjėjas 4 1271 1327
3 Socialinio darbo organizatorius 21 1319 1412
4 Seniūnijos specialistas 34 1204 1167
5 Raštvedys 3 1312 1330
6 Vairuotojas 8 1098 1171
7 Valytojas, darbininkas 15 642 642