Administracinė informacija

A Prioritetas – Infrastruktūros tobulinimas

A.1.      Tikslas – Plėtoti socialinės srities institucijų bei įstaigų infrastruktūrą

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.1.1.  

Gerinti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę

 

 

 

 

 

A.1.1.1. 

 

Socialinių paslaugų centro rekonstravimas ir patalpų pritaikymas veiklai

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2007–2008

Savivaldybės biudžetas,

Valstybės biudžetas

 

881,3

A.1.1.2. 

 

Transporto priemonių įsigijimas efektyviam socialinių paslaugų užtikrinimui

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,

Valstybės biudžetas

 

170,0

A.1.1.3. 

 

Moterų krizių centro patalpų rekonstravimas ir veiklos užtikrinimas

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2007–2008

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

 

974,4

A.1.1.4. 

 

Nakvynės namų socialinės rizikos grupės asmenims įkūrimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas

Socialinės paramos skyrius

2012–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 000,0

A.1.1.5. 

 

Dienos socialinės globos centro įkūrimas neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

2011–2012

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

 

2 800,0

A.1.1.6. 

 

Dienos socialinės priežiūros skyriaus suaugusiems asmenims, turintiems negalią, įkūrimas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

 

1 900,0

 

 

A.1.1.7. 

 

Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimoms tarnybas ir vaikų dienos centrus

Socialinės paramos skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

 

657,3

 

A.1.1.8

 

SBĮ Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų renovacija

Pagynės vaikų globos namų direktorė

2011–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

 

780,0

A.1.1.9. 

 

Pastato, esančio Parko g. 5B, Vandžiogalos mstl. rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams

Vandžiogalos seniūnija

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

227,0

A.1.1.10.

 

Socialinio būsto modernizavimas ir plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius, Socialinės paramos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama

20 000,0

 

 

A.2.      Tikslas – Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.2.1.  

Išplėsti regioninę atliekų tvarkymo sistemą

 

 

 

 

 

A.2.1.1

 

Techninių projektų ir darbų pirkimo dokumentų, reikalingų numatytiems regioniniams sąvartynams rekonstruoti ir / ar išplėsti, regioninei kompostavimo aikštelei, regioninei statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelei įrengti, savivaldybės sąvartynams rekultivuoti parengimas

 

Savivaldybės ekologo skyrius

2008–2010

SAARSP

ES fondai

80,0

A.2.1.2. 

 

Regioninės kompostavimo aikštelės įrengimas

 

Savivaldybės ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

Finansavimas  per KRATC-ą

A.2.1.3. 

 

Regioninės statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelės  įrengimas

 

Savivaldybės ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

Finansavimas  per KRATC-ą

A.2.1.4. 

 

Savivaldybės

sąvartynų rekultivavimas

Savivaldybės ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

Finansavimas per KRATC-ą

A.2.1.5. 

 

Savivaldybės atliekų priėmimo aikštelės įrengimas.

 

Savivaldybės ekologo skyrius

2011–2013

ES fondai

Finansavimas per KRATC-ą

A.2.1.6. 

 

Numatytų regioninių sąvartynų rekonstravimas ir / ar išplėtimas

 

Savivaldybės ekologo skyrius

2013–2015

ES fondai

Privačios lėšos

Finansavimas per KRATC-ą

A.2.2.  

Tobulinti atliekų surinkimo infrastruktūrą

 

 

 

 

 

A.2.2.1. 

 

Buitinių atliekų konteinerių aikštelių techninės dokumentacijos parengimas

Savivaldybės ekologo skyrius

2007–2010

SAARSP

338,0

A.2.2.2. 

 

Buitinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas

Savivaldybės ekologo skyrius

2011–2013

ES fondai

Savivaldybės biudžetas

2500,0

A.2.2.3. 

 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių visoje rajono teritorijoje pastatymas

Savivaldybės ekologo skyrius

2007–2010

Aplinkos ministerija

656,0

 

 

A.3.      Tikslas – Išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, siekiant tiekti gyventojams kokybišką vandenį, saugoti aplinką

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.3.1.  

Išplėsti vandens ir nuotekų tinklus Kauno rajono gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų

 

 

 

 

 

A.3.1.1. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Raudondvario aglomeracijoje

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2011

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

 

4 830,2

A.3.1.2. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Šlienavos aglomeracijoje – Šlienavos, Žiegždrių, Girionių gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2009–2011

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

5 761,0

A.3.1.3. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Neveronių gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2009–2011

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

9 403,7

A.3.1.4. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Ežerėlio gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2009–2010

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

776,0

A.3.1.5. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Zapyškio aglomeracijoje Zapyškio, Dievogalos, Kačerginės gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2011–2013

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

20 538,0

A.3.1.6.

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Voškonių, Eigirgalos gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

 

Bus tikslinama

A.3.1.7.

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Kulautuvos gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

 

Bus tikslinama

A.3.1.8.

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Karmėlavos, Ramučių gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

22 858,8

A.3.1.9.

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Vilkijos gyv.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2011

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

1959,7

A.3.1.10.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Akademijoje

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

Bus tikslinama

A.3.1.11.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Domeikavoje

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas,

UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

Bus tikslinama

A.3.1.12.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Garliavoje

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2007–2012

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“ lėšos

23 850,9

A.3.1.13.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Ringauduose

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2012

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“ lėšos

2 641,3

A.3.1.14.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Valstybės biudžetas, Savivaldybės biudžetas, kitos lėšos

Bus tikslinama

A.3.2.  

Išplėsti vandens ir nuotekų tinklus Kauno rajono gyvenvietėse, kuriose gyvena mažiau nei 500 gyventojų

 

 

 

 

 

A.3.2.1. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Alšėnų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.2.2. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Babtų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2012–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

820,0

A.3.2.3. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas – Rokų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.2.4. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas – Taurakiemio sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.2.5. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Vandžiogalos sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.2.6. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas – Lapių sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2009

Savivaldybės biudžetas

64,0

A.3.2.7. 

 

Vandens ir nuotekų tinklų įrengimas – Vilkijos apyl. sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.2.8.

 

Vandens tiekimo sistemos atstatymas Batniavos sen., Kauno r.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2013

Savivaldybės biudžetas

150,0

A.3.2.9.

 

Vandenvietės įrengimas Voškonių k., Domeikavos sen., Kauno r.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2013

Savivaldybės biudžetas

190,0

A.3.3. 

Įrengti geriamo vandens gerinimo stotis Kauno rajono gyvenviečių vandenvietėse

 

 

 

 

 

 

A.3.3.1. 

 

Geriamojo vandens kokybę gerinančių stočių įrengimas

Vandžiogalos sen. Įrengtų geriamo vandens gerinimo stočių skaičius

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2007–2013

VVG, Savivaldybės biudžetas, UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

450,4

A.3.3.2.

 

Geriamojo vandens kokybę gerinančių stočių įrengimas Babtų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2007–2013

VVG, Savivaldybės biudžetas, UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

1543,2

A.3.3.3. 

 

Geriamojo vandens kokybę gerinančių stočių įrengimas Vilkijos apyl. sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2007–2013

VVG, UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

540,0

A.3.3.4. 

 

Geriamojo vandens kokybę gerinančių stočių įrengimas Garliavos apyl. sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2007–2013

VVG, UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

1012,3

A.3.3.5. 

 

Geriamojo vandens gerinimo stoties statyba Liučiūnų kaime, Čekiškės sen., Kauno r. sav.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2011

 

VVG, UAB „Giraitės vandenys“

180,0

A.3.3.6. 

 

Geriamojo vandens gerinimo stoties statyba Daugėliškių kaime, Vilkijos apylinkių sen., Kauno r. sav.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2010–2011

 

VVG, UAB „Giraitės vandenys“

180,0

A.3.3.7.

 

Geriamojo vandens kokybę gerinančių stočių statyba Kauno rajono seniūnijose

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2012–2013

VVG, UAB „Giraitės vandenys“ lėšos

465,0

A.3.4.  

Atlikti šilumos ūkio rekonstrukciją, sumažinti aplinkos taršą plečiant gamtinių dujų sistemą

 

 

 

 

 

A.3.4.1. 

 

Magistralinių gamtinių dujų tinklų įrengimas Kulautuvos mstl.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2009

AB „Lietuvos dujos“, UAB „GB projektai“, VšĮ Kauno medicinos Universiteto klinikų lėšos

1 550,0

A.3.4.2. 

 

Magistralinių gamtinių dujų tinklų įrengimas Babtų mstl.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2013

AB „Lietuvos dujos“, verslo įmonių lėšos

2300,0

A.3.4.3. 

 

Magistralinių gamtinių dujų tinklų ilgis (km) Vilkijos mstl.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2013

AB „Lietuvos dujos“, verslo įmonių lėšos

1500,0

A.3.4.4. 

 

Magistralinių gamtinių dujų tinklų įrengimas Kačerginės mstl.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2013

AB „Lietuvos dujos“, verslo įmonių lėšos

 

1500,0

A.3.4.5.

 

Babtų mstl. šilumos tinklų modernizavimas

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2011–2012

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, Savivaldybės biudžetas, UAB Komunalinių paslaugų centro lėšos

900,0

A.3.5.  

Plėsti vandentvarkos tinklus Kauno rajono sodų bendrijose

 

 

 

 

 

A.3.5.1. 

 

Vandentvarkos tinklų įrengimo galimybių studijos atlikimas sodų bendrijose – Lapių sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.5.2. 

 

Vandentvarkos tinklų įrengimo galimybių studijos atlikimas sodų bendrijose – Samylų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.3.6

Įrengti artezinius gręžinius Kauno rajono gyvenvietėse

 

 

 

 

 

A.3.6.1

 

Artezinių gręžinių išgręžimas  Kauno rajone

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, UAB „Giraitės vandenys“

2012

Savivaldybės biudžetas

80,0

 

 

A.4.      Tikslas – Plėtoti gatvių apšvietimo tinklus

 

 

 

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.4.1.  

Renovuoti gatvių apšvietimo tinklus

 

 

 

 

 

A.4.1.1.  

 

Šviestuvų renovavimas Babtų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Babtų seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

35,9

A.4.1.2.  

 

Šviestuvų renovavimas Garliavos apyl. sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Garliavos apylinkių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

84,2

A.4.1.3.  

 

Šviestuvų renovavimas Neveronių sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Neveronių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

131,6

A.4.1.4.  

 

Šviestuvų renovavimas Samylų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Samylų seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

85,1

A.4.1.5.  

 

Šviestuvų renovavimas Vilkijos sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Vilkijos seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

26,8

A.4.1.6.  

 

Šviestuvų renovavimas Lapių sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Lapių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

20,6

A.4.1.7.  

 

Šviestuvų renovavimas Ežerėlio sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ežerėlio seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

90,5

A.4.1.8.

 

Šviestuvų renovavimas Kauno rajono seniūnijose

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Seniūnijos

2009–2012

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

296,2

A.4.2.   

Įrengti gatvių apšvietimo tinklus

 

 

 

 

 

A.4.2.1.  

 

Šviestuvų įrengimas Babtų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Babtų seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

829,3

A.4.2.2.  

 

Šviestuvų įrengimas Garliavos apyl. sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Garliavos apylinkių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

341,7

A.4.2.3.  

 

Šviestuvų įrengimas Samylų sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Samylų seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

203,5

A.4.2.4.  

 

Šviestuvų įrengimas Taurakiemio sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Taurakiemio seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

255,7

A.4.2.5.  

 

Šviestuvų įrengimas Vilkijos apyl. sen.

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Vilkijos apylinkių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

732,1

A.4.2.6.  

 

Šviestuvų įrengimas Lapių sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Lapių seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

112,6

A.4.2.7.  

 

Šviestuvų įrengimas Garliavos sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Garliavos seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

528,7

A.4.2.8.  

 

Šviestuvų įrengimas Vilkijos sen.

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Vilkijos seniūnija

2009–2012

Savivaldybės biudžetas

157,5

A.4.2.9

 

Šviestuvų įrengimas Kauno rajono seniūnijose

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Seniūnijos

2009–2012

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

6498,0

 

A.5.       Tikslas – Sukurti palankias sąlygas teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.5.1.   

Modernizuoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas

 

 

 

 

 

A.5.1.1.  

 

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

Savivaldybės biudžeto bei įstaigų ir SAM finansuojamų programų lėšos

A.5.1.2.  

 

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas specialia medicinine įranga

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

Savivaldybės biudžeto ir įstaigų lėšos

A.5.1.3.  

 

Garliavos PSPC Kačerginės ambulatorijos perkėlimas į modernesnes patalpas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

A.5.1.4.  

 

Pastato Sandėlių g. 1, Linksmakalnio  k., Kauno r. sav. rekonstravimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, Valstybės biudžetas

1 000,0

A.5.1.5.  

 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.5.1.6.  

 

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Savivaldybės gydytojas, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras

2009–2013

Savivaldybės biudžetas, SAM ir Europos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos

215,0

A.5.1.7.

 

Vilkijos PSPC Liučiūnų kaimo medicinos punkto iškėlimas į naujai pritaikytas savivaldybės patalpas

Savivaldybės gydytojas, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius,

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, Valstybės biudžetas

220,0

A.5.2.  

Modernizuoti Kauno rajono Greitąją medicinos pagalbą (GMP)

 

 

 

 

 

A.5.2.1. 

 

Kauno rajono GMP įstaigų renovavimas

Savivaldybės gydytojas

2007–2013

Įstaigos ir savivaldybės biudžeto lėšos

 

A.6.      Tikslas – Modernizuoti ir atnaujinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

A.6.1.  

Pasiekti, kad kultūros, švietimo ir sporto įstaigų bazė atitiktų jai keliamus reikalavimus ir standartus

 

 

 

 

 

A. 6.1.1. 

 

Parengta ir įgyvendinama kultūros, švietimo ir sporto įstaigų materialinės bazės atnaujinimo programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

3 000,0

A. 6.1.2. 

 

Parengta apsirūpinimo finansiniais ištekliais strategija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas VIP, ES fondai, Valstybės biudžetas

A. 6.1.3. 

 

Garliavos sporto ir sveikatingumo komplekso statyba

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius,

Ekonomikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas VIP

15 800,0

A. 6.1.4. 

 

Akademijos Ugnės Karvelis sporto aikštyno statyba ir renovavimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 200,0

A. 6.1.5. 

 

Vilkijos gimnazijos sporto aikštelių įrengimas ir renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 200,0

A. 6.1.6. 

 

Kulautuvos vidurinės mokyklos sporto aikštelių įrengimas ir renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 200,0

A. 6.1.7. 

 

Batniavos pagrindinės mokyklos sporto aikštelių įrengimas ir renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Batniavos seniūnija

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 200,0

A. 6.1.8. 

 

Kauno rajono švietimo įstaigų sporto aikštelių įrengimas ir renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

8 400,0

A. 6.1.9. 

 

Programos „Saugi mokykla“ įgyvendinimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

1 000,0

A. 6.1.10. 

 

Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Vilkijos seniūnija

2012

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

400,0

A. 6.1.11. 

 

Babtų mokyklos-darželio sporto aikštės įrengimas 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Babtų seniūnija

2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

400,0

A. 6.1.12. 

 

Atnaujinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigas bei pritaikyti bendruomenės poreikiams

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, Valstybės biudžetas, užsienio šalių parama

2 500,0

A.6.2.  

Renovuoti ir pastatyti ikimokyklinių, priešmokyklinių, mokyklinių įstaigų, kultūros centrų bei bibliotekų pastatus

 

 

 

 

 

A. 6.2.1. 

 

Kauno rajono Batniavos pagrindinės mokyklos rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas, VIP

2 784,0

A. 6.2.2. 

 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, LVPA

4 300,0

A. 6.2.3. 

 

Garliavos meno mokyklos rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2013

Savivaldybės biudžetas, VIP

4 677,0

A. 6.2.4.  

 

Ringaudų pradinės mokyklos rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2011

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, VIP

14 700,0

A. 6.2.5.  

 

Raudondvario gimnazijos rekonstrukcija

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas

5 000,0

A. 6.2.6.  

 

Babtų gimnazijos pastato rekonstrukcija ir naujo priestato statyba

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas, VIP

6 600,0

A. 6.2.7.  

 

Raudondvario kultūros centro rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, VIP

4 000,0

A. 6.2.8.  

 

Domeikavos kultūros centro statyba

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės biudžetas, LVPA

5 380,0

A.6.2.9.  

 

Kauno rajono viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2011

LVPA, VIP, Savivaldybės biudžetas

7 762,0

A.6.2.10.  

 

Kauno rajono Čekiškės P. Dovydaičio vidurinės mokyklos rekonstrukcija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

4 000,0

A.6.2.11. 

 

                      Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 219,4

A.6.2.12. 

 

                      Kauno rajono Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros centro renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius,  Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2011

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

500,0

A.6.2.13. 

 

Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ renovacija ir modernizavimas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

1 200,0

A.6.2.14. 

 

Kauno rajono Karmėlavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 000,0

A.6.2.15. 

 

Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 200,0

A.6.2.16. 

 

Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio renovacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

1 300,0

A.6.2.17. 

 

Kauno rajono Domeikavos vaikų lopšelio-darželio modernizacija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

1 000,0

A.6.2.18. 

 

Ežerėlio kultūros centro pastato kapitalinis remontas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2010–2012

Savivaldybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

360,2

 

 

A.7.       Tikslas – Užtikrinti informacinės kultūros paslaugų teikimą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.7.1.   

Plėtoti informacinės kultūros paslaugas

 

 

 

 

 

A. 7.1.1.

 

Parengta informacijos sklaidos programa įstaigų bendruomenėms apie teikiamų teisinių, psichologinių, specialiųjų ir socialinių, pedagoginių paslaugų pobūdį ir spektrą

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

A. 7.1.2.  

 

Atlikta bendruomenės informacinių centrų teikiamų paslaugų analizė ir plėtros galimybių studija

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

A. 7.1.3.  

 

Parengta bendruomenės  informacinių centrų ir jų teikiamų paslaugų tobulinimo bei plėtros programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

A.7.1.4.   

 

Parengta bendruomenės  informacinių centrų komunikacijos programa

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

 

 

A.8.       Tikslas – Tobulinti su vaiko gerove susijusių institucijų bei įstaigų sistemos infrastruktūrą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

A.8.1.   

Paslaugų, būtinų rengti būsimų įtėvių, globėjų (rūpintojų)  atrankos sistemos ir mokymo tinklo sukūrimas, šių paslaugų kokybės užtikrinimas ir derinimas

 

 

 

 

 

A.8.1.1. 

 

Būsimųjų įtėvių globėjų (rūpintojų) mokymo tinklo sukūrimas

Vaiko teisių  apsaugos skyrius

2011

Valstybės biudžetas

25,0

A.8.1.2. 

 

Būsimųjų įtėvių, globėjų (rūpintojų) atrankos paslaugų teikimo proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas

Vaiko teisių  apsaugos skyrius

2011

Valstybės biudžetas

5,0

 

 

A.9.    Tikslas – Pagerinti ir praplėsti Kauno rajone teikiamas socialines paslaugas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.9.1.

Plėsti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklą

 

 

 

 

 

A.9.1.1. 

 

Kauno rajono krizių centro įkūrimas

Ekonomikos skyrius, socialinių paslaugų centras

2006–2008

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

1208,9

A.9.1.2.

 

 

 

Čekiškės senelių namų modernizavimas, plečiant socialinių paslaugų įvairovę

Socialinės paramos skyrius, Čekiškės senelių namai, Ekonomikos skyrius

2010–2012

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

415,0

 

 

A.10.    Tikslas – Sudaryti sąlygas ir skatinti turizmo plėtrą Kauno rajone

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.10.1.  

Vystyti vandens turizmo transporto infrastruktūrą

 

 

 

 

 

 

A.10.1.1. 

 

Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę trasa

 

Ekonomikos skyrius

2007–2008

 

 

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

2852, 8

A.10.1.2. 

 

Turistinių prieigų prie prieplaukų sukūrimas

Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

270,0

A.10.2.  

Sukurti ir išplėsti aktyvaus turizmo infrastruktūrą

 

 

 

 

 

A.10.2.1. 

 

Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas, ženklinimas ir jas jungiančios infrastruktūros pritaikymas turizmui

Ekonomikos skyrius, Kelių ir transporto skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsieni o šalių parama, privačios lėšos

7 500,0

A.10.2.2. 

 

Privažiuojamų kelių prie turizmo objektų ir rekreacinių zonų įrengimas

Ekonomikos skyrius, Kelių ir transporto skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

2 700,0

A.10.2.3. 

 

Kauno regiono viešosios autoturizmo infrastruktūros plėtra ir trasų žymėjimas

Ekonomikos skyrius, Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 200,0

A.10.2.4. 

 

Kauno regiono paplūdimių tinklo plėtra

Savivaldybės ekologo skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 000,0

A.10.2.5. 

 

Kauno regiono kempingų tinklo plėtra

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

2 700,0

A.10.2.6. 

 

Piliakalnių pritaikymas turizmo reikmėms

Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 250,0

A.10.2.7. 

 

Dviračių takų (trasų) įrengimas ir juos jungiančios infrastruktūros pritaikymas turizmui Nevėžio regione.

Ekonomikos skyrius

2012–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

5 200,0

A.10.2.8. 

 

Aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros kūrimas ir plėtra Nemuno slėnyje

Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 750,0

A.10.2.9.

 

Slidinėjimo trasų įrengimas ir žiemos sporto plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kultūros švietimo ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

2 300,0

A.10.2.10. 

 

Raudondvario dvaro sodybos pilies pastato rekonstravimas

 

 

Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2009–2012

 

 

 

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

4 000,0

 

A.10.2.11. 

 

Kauno rajono slidinėjimo  trasų studijos parengimas

Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

75,0

A.10.2.12.  

 

Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei pritaikant gamtos ir  infrastruktūros objektus viešajam naudojimui

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kačerginės seniūnija

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

2 510,1

 

 

A.10.3.   

Išplėsti turizmo paslaugų įvairovę rekreacinėse, kurortinėse vietovėse bei turizmo centruose

 

 

 

 

 

A.10.3.1.  

 

Kulautuvos kurortinės vietovės viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatinimo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija, Kauno rajono TIC, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

300,0

A.10.3.2.  

 

Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui

Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 700,0

A.10.3.3.  

 

Kauno marių regioninio parko plėtra

Ekonomikos skyrius, Savivaldybės ekologo skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

3 000,0

A.10.3.4.  

 

Raudondvario dvaro sodybos kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

 

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno r. TIC

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

5 607,1

 

A.10.3.5.  

 

Raudondvario dvaro sodybos oranžerijos pastato renovavimas

Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, VšĮ Raudondvario dvaras, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

3 000,0

A.10.3.6.  

 

Raudondvario dvaro sodybos parko sutvarkymas

Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, VšĮ Raudondvario dvaras

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

200,0

A.10.4.   

Turizmo informacinės sistemos sukūrimas

 

 

 

 

 

A. 10.4.1.  

 

Kauno regiono įvaizdžio formavimo programos parengimas

Ekonomikos skyrius

2007–2009

Savivaldybių biudžetas

100,0

A. 10.4.2.  

 

Informacinių stendų sukūrimas seniūnijose

Seniūnijos, Kauno rajono TIC

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama

220,0

A. 10.4.3.  

 

Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kauno rajono TIC

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

1 129,0

 

A. 10.4.4.  

 

Specialiosios turizmo informacijos rengimas ir sklaida, siekiant propaguoti Kauno rajoną

Kauno rajono TIC, Ekonomikos skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

250,0

A.10.5.   

Įrengti Kurortinės teritorijos reikalavimus atitinkančią Kulautuvos vietovę (Kurortinės vietovės įrengimas Kulautuvoje)

 

 

 

 

 

A. 10.5.1.  

 

Kempingo įrengimas

 

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Kulautuvos seniūnija

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kita užsienio šalių parama, privačios lėšos

2 700,0

A.10.5.2.  

 

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas

Ekonomikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Seniūnijos, Urbanistikos skyrius, Kelių ir transporto skyrius, Kulautuvos seniūnija

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

200,0

A.10.5.3.

 

Vasaros estrados rekonstrukcija, modernizavimas ir pritaikymas kultūrinių, sporto ir turizmo renginių organizavimui

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Urbanistikos skyrius

2008–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

567,0

A.10.5.4.

 

Miško, esančio Kulautuvos miestelio centre, sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus poilsio ir sveikatinimo reikmėms

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija

2008–2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

438,3

A.10.5.5.  

 

Paplūdimio prie karjero Nemuno slėnyje įrengimas

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2008–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

2 500,0

A.10.5.6.  

 

Mobilios prieplaukos įrengimas

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius

2008–2009

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai

1 203,7

A.10.5.7.  

 

Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas pritaikant bei atnaujinant gamtos ir kultūros paveldo objektus viešam naudojimui

Ekonomikos skyrius, Kulautuvos seniūnija

2008–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, privačios lėšos

4 086,0

 

 

 

A.11.     Tikslas – Plėtoti bei tobulinti susisiekimo infrastruktūrą, pagerinti keleivių aptarnavimo sąlygas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt 

A.11.1.

Atlikti susisiekimo infrastruktūros apskaitą

 

 

 

 

 

A.11.1.1.  

 

Vietinių kelių ir gatvių inventorizacija

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Savivaldybės biudžetas

500,0

A.11.2.

Prižiūrėti ir tiesti kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus

 

 

 

 

 

A.11.2.1.  

 

Kelių remontas, rekonstrukcija

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

16 000,0

A.11.2.2.  

 

Kelių priežiūra

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

4 000,0

A.11.2.3. 

 

Pėsčiųjų, dviračių takų remontas, rekonstrukcija

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1 200,0

A.11.2.4. 

 

Pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

200,0

A.11.2.5. 

 

Eismo saugumo priemonių įdiegimas

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1 000,0

A.11.2.6. 

 

Gatvės rekonstrukcija Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje, Ringaudų kaime, Beržų gatvėje

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

600,0

A.11.2.7. 

 

Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Garliavos seniūnijoje, Vasario 16-osios gatvėje

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

1 400,0

A.11.2.8. 

 

Gatvių važiuojamųjų dalių rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Raudondvario seniūnijoje, Raudondvario kaime, Pilies, Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2012

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

6 883,0

A.11.2.9. 

 

Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Neveronių seniūnijoje, Neveronių kaime, Krašto gatvėje

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2012

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

5 360,0

A.11.2.10. 

 

Rekonstrukcija kelio ruožo nuo automagistralės A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) iki Naujųjų Muniškių Kauno rajono savivaldybėje, Užliedžių seniūnijoje, naujųjų Muniškių kaime

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2009–2010

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

650,0

A.11.2.11. 

 

Gatvių važiuojamųjų dalių rekonstrukcija, apšvietimo ir šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno rajono savivaldybėje, Domeikavos seniūnijoje, Domeikavos kaime, Saulėtekio, Parko, Pakalnės, Rožių gatvėse

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2011–2012

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai, Savivaldybės biudžetas

4 500,0

A.11.3.

Keliuose ir dviračių takuose įrengti lietaus kanalizaciją

 

 

 

 

 

A.11.3.1. 

 

Įrengti lietaus kanalizacijos tinklus

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai

2 000,0

A.11.3.2. 

 

Pralaidų įrengimas, remontas, priežiūra

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, ES fondai

400,0

A.11.4.

Pastatyti, įrengti, keleivių laukimo paviljonus

 

 

 

 

 

A.11.4.1. 

 

Paviljonų projektavimas

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

100,0

A.11.4.2. 

 

Paviljonų pastatymas

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

400,0

A.11.5.

Vystyti turimą Kauno regiono  transporto infrastruktūros potencialą

 

 

 

 

 

A.11.5.1.

 

Raudondvario aplinkkelio statyba

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius

2010–2013

Valstybės biudžetas, ES fondai

200 000,0

A.11.5.2.

 

Karmėlavos aplinkkelio statyba

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius

2010–2013

Valstybės biudžetas, ES fondai

200 000,0

A.11.5.3.

 

Europinio standarto geležinkelio vėžės statyba

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

A.11.6.

Sudaryti galimybes tolygesniam įvairaus rango centrų pasiskirstymui ir teritorijos naudojimui visoje apskrityje

 

 

 

 

 

A.11.6.1.

 

Plėtoti keleivinį ir krovininį vandens transportą

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

150,0

A.11.6.2.

 

Kauno tarptautinio oro  uosto plėtra ir panaudojimas Kauno rajono plėtrai

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

2 000,0

A.11.6.3.

 

Vystyti geležinkelių transportą ieškant vietų naujoms ir tobulinant esamas trasas

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, urbanistikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

A.11.6.4.

 

Logistikos centrų plėtra ir multimodalinio transporto vystymas

Kelių ir transporto skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

 

 

A.12.    Tikslas – Pagerinti keleivių aptarnavimą

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

A.12.1.

Vežti keleivius vietinio Priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais

 

 

 

 

 

A.12.1.1. 

 

Transporto lengvatų ir nuostolių kompensavimas už keleivių pavėžėjimą visuomeniniu transportu

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

16 000,0

A.12.2.

Optimizuoti kelių ir transporto tinklą, užtikrinti keleivių interesus

 

 

 

 

 

A.12.2.1. 

 

Transporto paslaugų optimizavimas diegiant stebėsenos programą

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

400,0

A.12.3.

Kelti keleivių aptarnavimo kultūrą

 

 

 

 

 

 

A.12.3.1. 

 

Saugaus keleivių pavėžėjimo bei kultūringo aptarnavimo informacijos sklaida

Kelių ir transporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

40,0

 

 

A.13.      Tikslas – Pagerinti Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygas

 

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo laikotarpis

Galimi finansavimo šaltiniai

Planuojamos lėšos, tūkst. Lt    

A.13.1.  

Atlikti Savivaldybės administracinio pastato energetinę rekonstrukciją

 

 

 

 

 

A.13.1.1. 

 

Savivaldybės administracinio pastato langų pakeitimas

Bendrasis skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

579,0

A.13.1.2. 

 

Savivaldybės administracinio pastato sienų apšiltinimas

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama

A.13.1.3. 

 

Savivaldybės administracinio pastato stogo renovacija jį apšildant

Bendrasis skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

16,8

A.13.2.   

Išplėsti Savivaldybės administracinio pastato patalpų plotus

 

 

 

 

 

A.13.2.1. 

 

Papildomo penkto aukšto pastatymas virš Savivaldybės administracinio pastato

Bendrasis skyrius

2010–2013

Savivaldybės  biudžetas, ES fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

A.13.3.  

Atlikti Savivaldybės administracinio pastato Tarybos posėdžių salės renovaciją

 

 

 

 

680,0

A.13.3.1.

 

 

Tarybos posėdžių salės patalpų remontas

Teisės skyrius, Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

A.13.3.2. 

 

Tarybos posėdžių salės baldų keitimas

Teisės skyrius, Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

A.13.3.3. 

 

Tarybos posėdžių įgarsinimo, balsavimo, protokolavimo ir transliavimo sistemos modernizavimas

Teisės skyrius, Ekonomikos skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

A.13.4.  

Atlikti Savivaldybės administracinio pastato kabinetų, salių, koridorių ir kitų patalpų renovaciją

 

 

 

 

 

A.13.4.1. 

 

Administracinio pastato kabinetų, salių, koridorių ir kitų dar nerenovuotų patalpų remontas

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

1 500,0

A.13.4.2.

 

Naujų baldų įsigijimas

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

500,0

A.13.5.  

Telekomunikacinės įrangos ir tinklo modernizavimas

 

 

 

 

 

A.13.5.1. 

 

Telekomunikacinė ir programinės įrangos modernizavimas

Bendrasis skyrius

2008–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

10,0

A.13.5.2. 

 

Naujų telekomunikacinių tinklų paklojimas

Bendrasis skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas, ES fondai

70,0