Administracinė informacija

Misija

Ekonominės ir socialinės plėtros, suderintos su saugios ir sveikos aplinkos išsaugojimu, siekimas. Verslo aplinkos formavimas, investicijų pritraukimas ir tarptautinio bendradarbiavimo vystymas. Valstybės kaimo plėtros politikos įgyvendinimo užtikrinimas. Palankių sąlygų turizmo vystymuisi ir plėtrai bei gyventojų poilsiui kūrimas. Sveikatos politikos, užtikrinančios visuomenės sveikatą ir aukštą sveikatinimo veiklos kokybę, formavimas bei įgyvendinimas. Socialinės apsaugos, vaikų ir jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas, asocialaus elgesio bei nusikalstamumo prevencijos vykdymas. Švietimo politikos formavimas ir vykdymas. Gyventojų užimtumo didinimas, jų gebėjimų ir žinių ugdymas bei tobulinimas. Sąlygų savišvietai sudarymas. Visuomenės ir valstybinių institucijų informavimas apie švietimo būklę. Sąlygų laisvai visuomenės kultūros raiškai sudarymas ir dalyvavimas kultūrinėje veikloje. Rūpinimasis kultūros vertybių apsauga. Plėtojimas ir ugdymas kūrybiškos, demokratinės, laisvos ir atviros bendruomenės. Sąlygų sveikos ir fiziškai aktyvios visuomenės ugdymui sudarymas. Žmogaus teisių ir laisvių realizavimo užtikrinimas ir atsakomybės ugdymas. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas. Vieningos valstybės politikos įvykdymo užtikrinimas teritorinio planavimo, urbanistikos, architektūros, statybos srityse. Integralinis savivaldybės teritorijos plėtros ir statybų organizavimo valdymas. Savivaldybės (valstybės perduoto) turto valdymas naudojimas ir disponavimas juo. Kitų valstybės perduotų, priskirtųjų (ribotai savarankiškų) ir savarankiškų funkcijų vykdymas.