Administracinė informacija

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų konkursas

Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) skelbia Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų 2019 m. rėmimo konkursą (toliau – Konkursas), kurio tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais bus siekiama gerinti Kauno rajono gyventojų sveikatą ir aplinkos kokybę. Konkursas organizuojamas siekiant įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. TS – 144 patvirtintą Savivaldybės 2015–2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

Projektų teikėjais ir vykdytojais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kurios yra registruotos ir veikia Kauno rajone. Svarbu, kad jų projektas būtų skirtas Kauno rajono gyventojų sveikatos stiprinimui ir gerinimui.

Projektų paraiškos siunčiamos į Kauno rajono savivaldybę adresu Savanorių pr. 371, LT – 49500, Kaunas arba pristatomos tuo pačiu adresu į „Gyventojų aptarnavimą“ (įėjimas iš pastato šono). Telefonai pasiteiravimui (8 37) 209 390, mob. (8 607) 001 24, Laurynas Dilys, Sveikatos tarybos pirmininkas; mob. (8 676) 724 58, Milda Labašauskaitė, Savivaldybės gydytoja.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 8 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, kad paraiškos išsiųstos iki 2019 m. balandžio 8 dienos (imtinai).

Konkurso nuostatus ir paraišką rasite skiltyje Savivaldybė → Administracinė informacija → Projektai → Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų konkursas.

 

Paraiškos forma

VSRSP konkurso 2019 nuostatai

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2015–2019 m. specialioji programa