Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas Marmos g. Vilkijoje

Projekto pavadinimas

Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas Marmos g. Vilkijos mieste

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Vilkijos mieste, siekiant padidinti vietos gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

 Projektu metu bus pagerintos pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos tiek Vilkijos mieste, tiek Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.  Įgyvendinus numatytus sprendinius projekte bus įrengtas  apie 0,278 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Projekto tikslinė grupė -Vilkijos miesto gyventojai (virš 2 tūkst. gyventojų) ir svečiai. Šio pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas prisidėtų prie aplinkos taršos mažinimo. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marmos g. yra būtina priemonė skatinti naudojimąsi dviračiais taip mažinant automobilių naudojimą bei siekiant užtikrinti gyventojų saugumą.

Įgyvendinimo laikas

2019–2022 m.

Projekto vertė

271 230,25 Eur

Prašoma parama

92 441,70 Eur

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 įgyvendinimo priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Savivaldybės lėšos

178 788,55 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas - Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris.