Pagrindinių Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui

Projekto pavadinimas

Pagrindinių Garliavos miesto viešųjų erdvių pritaikymas verslui ir aktyviam laisvalaikiui, poilsiui.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Garliavos miesto viešųjų erdvių infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės vystymas, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą bei sudarant sąlygas gyventojų užimtumo didėjimui.

Projekto aprašymas:

Projekto tikslui pasiekti planuojamos tokios veiklos: aktyvaus poilsio ir laisvalaikio aikštynų (Jonučių ir A. Mitkaus) sutvarkymas ir pritaikymas Garliavos bendruomenei, kitų inžinerinių statinių – šaligatvių Kauno r. sav., Garliavoje, Vytauto g. rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija rytinėje Vytauto g. pusėje nuo Vytauto g. 2 iki Vasario 16-osios g., penkių aktyvaus poilsio aikštelių įrengimas gyvenamuosiuose kvartaluose, S. Lozoraičio gatvės dalies rekonstrukcija, Prekybos erdvių atnaujinimas: turgaus aikštė (adr. Lozoraičio g. 1D) ir prekybos aikštė (adr. Vytauto g. 41), Pastato, esančio adresu Vytauto g. 59, Garliavos mieste, nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės jo vietoje įrengimas.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Regioninės plėtos fondo lėšų.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

4 592 491,56 Eur

Planuojama parama

3 729 878,56 Eur  (finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų)

Savivaldybės lėšos

862 613 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė