Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - padidinti Kauno rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą. Tikslui pasiekti numatomas pagrindinis uždavinys – atnaujinti Kauno rajono savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projekto veikla – esamų natrio ir gyvsidabrio šviestuvų keitimas į šviestuvus su LED lempomis ir savaiminio temdymo moduliais. Projektu planuojama pakeisti Kauno rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijose esančius natrio ir gyvsidabrio šviestuvus naujais, elektros energiją taupančiais LED šviestuvais. Projektu siekiama:

- modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą;

- sumažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui;

- sumažinti eismo įvykių riziką bei nusikalstamumo riziką;

- sumažinti šviesos taršą Kauno rajone ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją į aplinką.

Įgyvendinimo laikas

2021-2023 m.

Projekto vertė

4.205.684,12 Eur

Planuojama parama

1.500.000,00 Eur

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Savivaldybės lėšos

2.705.684,12 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė.