Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Projekto pavadinimas

Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Skatinti Ilgakiemio kaimo bendruomenės socialinę įtrauktį, atnaujinant mokyklos - darželio patalpas, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams

 

Projekto aprašymas:

Panaudojant finansinę paramą planuojama atlikti mokyklos – darželio pastato kapitalinį remontą.

Mokyklos - darželio pastato būklė tik patenkinama: pastatai nešiltinti, sena vidaus vandentiekio ir kanalizacijos sistema, sena elektros instaliacija, apšiltinta tik vieno pastato 1/3 stogo. Bloga virtuvės patalpų būklė. Kasmet patalpoms atliekamas tik smulkus „kosmetiškas“ remontas. Mokyklai – darželiui priklauso 1,2 ha kiemo plotas. Jame sutvarkyti takeliai apie pastatus, įrengta nedidelė vaikų žaidimų aikštelė, aikštynas su dirbtine danga.

Nevisos mokyklos – darželio patalpos atitinka higienos reikalavimus, prasta vandentiekio, šildymo ir kanalizacijos tinklų būklė dažnai sukelia avaringas situacijas, kurias skubiai reikia šalinti norint užtikrinti ugdymo paslaugos teikimą. Vidaus aplinka nebepatraukli vaikams, nebeatitinka šiuolaikinių vaikų lūkesčio, neskatina siekti aukštų mokymosi rezultatų. Dėl to vietovė tampa nebepatrauklia gyventi jaunoms šeimoms. Projekto dėka atnaujintomis patalpomis mielai naudotųsi neformalų ugdymą organizuojantys pedagogai, įvairių programų organizatoriai, į savo veiklą kviesdami įvairaus amžiaus kaimo gyventojus. Atnaujintos kiemo erdvės taptų patrauklesnės jaunimui, jie galėtų burtis į klubus įvairiai sportinei veiklai. Dabar labai populiarūs lauko treniruokliai į mokyklos kiemą kviestų ir senjorus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti vidaus vandentiekio- nuotekų tinklai,  pertvarkoma šildymo sistema elektros instaliacija, apsauginė, gaisrinė signalizacija, vėdinimo sistema atliekami vidaus apdailos darbai, kiemo sutvarkymo darbai, įrengiami lauko elektros tinklai.

 

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

 

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinimo laikas

2017–2020 m.

Projekto vertė

 

575,71 tūkst. Eur, iš jų 375,71 tūkst. Eur savivaldybės, 170 tūkst. Eur.ES ir 30 tūkst. Eur valstybės lėšos

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

440 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Ilgakiemio mokyklos – darželio direktorė Aušra Gužauskienė