Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

sukurti ir išplėtoti laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityje.

 

Projekto aprašymas:

Projekto metu Kauno LEZ bus įrengta reikalinga infrastruktūra (inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos) ir pritaikyta investuotojams įsikurti apie 20 ha teritorija. Projekto metu bus nutiesta apie 1060 m gatvių̨ ir įrengta kita inžinerinė infrastruktūra (vandentiekis, nuotekos, lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas ir ryšių tinklai). Įrengus reikiamą infrastruktūrą atsiras galimybės tolesnei verslo plėtrai, bus sudarytos prielaidos pritraukti naujus investuotojus, užsienio investicijas į šalį ir naujų darbo vietų sukūrimą Kauno rajone.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“.

 

Įgyvendinimo laikas

 

2019-2021 m.

 

Projekto vertė

3663,68 tūkst. Eur

Planuojama

parama

3663,68 tūkst. Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas – aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (statyboms) Egidijus Katilius, tel. 8 686 52 536