Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto pavadinimas

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Kauno rajono ir miesto turistinio potencialo ir patrauklumo didinimas, kompleksiškai užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie savivaldybes jungiančiuose turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, kartu sudarant palankias sąlygas turizmo paslaugų sektoriaus plėtrai.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono savivaldybė kartu su Kauno miesto savivaldybe numato sukurti lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūrą, t.y. kompleksinę, sistemingą ir vientisą Kauno mieste bei rajone esančių dviračių ženklų, nuorodų, informacinių stendų ir t.t. sistemą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti vieningą turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą Kauno rajone ir mieste, įrengiant 614 ženklinimo infrastruktūros objektus 17 maršrutų Kauno mieste bei rajone.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinimo laikas

2018–2021 m.

Projekto vertė

444 657,31 Eur

Planuojama parama

376 964,95 Eur

Savivaldybės lėšos

67 692,36 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė.