Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Pagerinti Nemuno pakrančių kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę Kauno rajono savivaldybėje, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį potencialą ir sukurti palankią rekreacinę aplinką kurortinėje vietovėje.

Projektu siekiama išsaugoti Nemuno pakrantės Kačerginėje (teritorijos tarp Palankių g. ir Nemuno)  kraštovaizdį ir natūralių jo elementų įvairovę, ypatingas savybes ir estetines vertybes  ir  stiprinti ryšį tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Siekiama, minimaliai keičiant natūralius kraštovaizdžio elementus, suformuoti ekologiškai stabilų kultūrinį kraštovaizdį, kuris sudarytų palankias sąlygas žmonėms gyventi, dirbti ir ilsėtis  bei tenkintų Kačerginės, kaip kurortinės vietovės, poreikius, t.y. sukurti palankią reakreacinę aplinką, atkurti ir eksponuoti šiai teritorijai būdingos augmenijos rūšis. Projekto tikslinė grupė – Kačerginės gyventojai ( seniūnijos pateiktais duomenimis -783) ir atvykstantys turistai.

Įgyvendinimo laikas

2020–2022 m.

Projekto vertė

143 543,90 Eur

Prašoma parama

122 012,31 Eur

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019  įgyvendinimo priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Savivaldybės lėšos

21 531,19 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė - Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Bertašiūtė.