Kauno r. Piliuonos gimnazijos modernizavimas

Projekto pavadinimas

Kauno r. Piliuonos gimnazijos modernizavimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

pagerinti Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigose teikiamų ugdymo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projekto aprašymas:

Projekto metu ketinama atnaujinti vieną Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigą – Kauno rajono Piliuonos gimnaziją (toliau – Piliuonos gimnazija). Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ketinama išplėsti ir atnaujinti bendrajam ugdymui skirtą infrastruktūrą Piliuonos gimnazijoje. Projekto metu bus modernizuotos Piliuonos gimnazijos bendrojo ugdymo (pertvarkytos ir moderniai įrengtos bei reikalingais baldais ir įranga aprūpintos klasės, koridoriai, valgykla).

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Regioninės plėtros fondo lėšų.

2018 m. vasario 9 d pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

466 492,85 Eur

Planuojama parama

431 505,88 Eur

Savivaldybės lėšos

34 986,97 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Piliuonos gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė