Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto pavadinimas

Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Skatinti Piliuonos kaimo bendruomenės socialinę įtrauktį, rekonstruojant gimnazijos sporto salę, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams.

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama atlikti Piliuonos gimnazijos aktų salės rekonstrukciją ir įrengti sporto salę, taip pat gimnazijos pastate įrengti patalpas pritaikytas laisvalaikio ir kultūrinei viso kaimo bendruomenės veiklai

Bus atliekama gimnazijos renovacija: pastato šiltinimas, šildymo sistemos atnaujinimas, elektros instaliacijos keitimas, rūbinės patalpų įrengimas, vidaus apdailos darbai, reikalingos įrangos  įsigijimas. Atlikus pastato renovaciją padidėtų gimnazijos patalpų plotas, tūris.  Pastatas taptų saugesnis naudoti dėl įrengtų priešgaisrinės apsaugos sistemų, šiuolaikiškos patalpų įrangos. Techniniai esamos infrastruktūros pakeitimai reikalingi norint ją pritaikyti naudos gavėjų poreikiams, saugiam naudojimui, gyvenimo kokybės gerinimui. Įgyvendinant viešosios infrastruktūros plėtrą bus užtikrinamas  techninių reikalavimų statiniams tenkinimas.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos regioninės plėtros fondo

Paramos sutartis pasirašyta 2017-12-20

Įgyvendinimo laikas

2018–2019 m.

Projekto vertė

250 000 Eur

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

50 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Piliuonos gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė.