Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas –  įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Radikių kaime, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir Kauno rajono ūkio pažeidžiamumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas vienas uždavinys: įrengti hidrotechninius statinius, kurie mažintų potvynių riziką Radikių kaime, Kauno rajone.

Projekto tikslas kurs socialinę ekonominę naudą Kauno rajono savivaldybei ir jos gyventojams, kadangi bus sumažinta gamtos poveikio įtaka gyventojų nuosavybei – žemės sklypams ir pastatams. Atsižvelgiant į tai, kad Radikiuose yra įsikūrę ir kolektyviniai sodai – padidės Radikių, kaip rekreacinės teritorijos vertė. Manoma, kad sumažinus potvynių riziką, sodininkai galės dažniau lankytis savo soduose. Taip pat, iki minimumo sumažinus potvynių grėsmes, sklypų ir namų vertė didės, jie taps patrauklesni namų ūkių ir verslo kūrimuisi.

Įgyvendinimo laikas

2020-2023 m.

Projekto vertė

1241 934,00 Eur

Planuojama parama

1148 788,95 Eur

Finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Savivaldybės lėšos

93 145,05 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Meilė Varnelienė.