Vandens gerinimo projektai

INFORMACIJA APIE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDOMUS VANDENS GERINIMO PROJEKTUS
             
Eil. Nr. Projekto pavadinimas Įgyvendinimo terminas Finansavimo šaltinis Projekto vertė Darbų pobūdis                                                                                                                           (nauji vandentiekio, nuotekų tinklai, remontas; nuotekų valyklų, vandenviečių statyba, remontas) Pastabos                                                                                          (detalizuoti gyvenvietes, gatves, gyventojų skaičių)
Kauno rajono savivaldybė investuoja į infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą 
1 Saulėtekių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 60 884,95 Pastatyti 8 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 291 Saulėtekių ir šalia esančių kaimų gyventojai (Valmantiškių, Zauniškių, Akuotų)
2 Piepalių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 57 883,46 Pastatyti 4 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 164 Piepalių k. gyventojai
3 Kaniūkų k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 43 670,89 Pastatyti 4 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 87 Kaniūkų k. gyventojai
4 Netonių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 65 083,41 Pastatyti 6 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 164 Netonių k. gyventojai
5 Purviškių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 40 570,75 Pastatyti 4 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 74 Purviškių k. gyventojai
6 Pažėrų k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 60 326,58 Pastatyti 5 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 105 Pažėrų k. gyventojai
7 Margininkų k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 59 470,72 Pastatyti 6 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 102 Margininkų k. gyventojai
8 Stanaičių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 43 883,41 Pastatyti 4 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gauna 99 Stanaičių k. gyventojai
9 Voškonių k. vandens gerinimo įrenginių statyba 2017 KRS 100 % 68 658,04 Pastatyti 10 m³/h našumo vandens gerinimo įrenginiai Kokybišką geriamąjį vandenį gaus 992 Voškonių k. gyventojai
10 Užliedžių k. vandens tiekimo sistemos išplėtimas (AG) 2017 KRS 100 % 15 810,12 Sparčiai plečiantis Užliedžių gyvenvietei, didėja geriamojo vandens poreikis. Įrengtas naujaspapildomas artezinis gręžinys, pajėgumai padidinti 160 m³/parą. Užtikrins 2843 Užliedžių k. gyventojams nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo paslaugas.
11 Užliedžių k. vandens gerinimo įrenginių išplėtimas 2018 KRS 100 % 72 393,80

1. Atlikti esamų vandens gerinimo įrenginių išplėtimo darbai: pastatytas naujas (trečias) vandens filtras, analogiškas veikiantiems dviems filtrams, įrengtos valdymo sklendės, vamzdynas bei reguliavimo įranga.                                                                                 2. Planuojama įrengti naują vandenvietę 2018 m. – pajėgumas apie 160 m³/parą.

Užtikrins 2843 Užliedžių k. gyventojams nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo paslaugas. 
12 Raudondvario vandens II pakėlimo stoties siurblinės renovacija 2017 KRS 100 % 55 176,00 Raudondvaryje ES lėšomis 2007-2013 m. buvo įgyvendintas vandentiekio tinklų plėtros projetas. Padaugėjo vartotojų, išsiplėtė vandentiekio tinklai, įrengti hidrantai (iš jų - 2 vnt. Raudondvario pilies teritorijoje). Išsiplėtus vandens tiekimo sistemai, sumažėjo vandens slėgis, nepatenkinami priešgaisriniai reikalavimai. Užtikrins 4852 Raudondvario k. gyventojams nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo paslaugas.  Taip pat bus užtikrinti priešgaisriniai reikalavimai ir padidės vandens slėgis.
13 Miškalaukio k. vandens tiekimo tinklų įrengimo TP ir statyba 2018 KRS 100 % 90 648,78 Suprojektuoti ir bus įrengti nauji vandentiekio tinklai, ilgis L-1,372 km Užtikrins 116 Miškalaukio k. gyventojų vandens tiekimo paslaugų prieinamumą. 
14 Antagynės k., Jurginiškių k. vandens tiekimo sistemos įrengimo TP ir statyba 2018 KRS 100 % 8 800,00 Bus paruoštas naujų vandentiekio tinklų įrengimo TP Antagynės k. - ilgis apie 3 km. Bus paruoštas naujų vandentiekio tinklų įrengimo TP Jurginiškių k. – ilgis apie 1,1 km.  Užtikrins Antagynės k. (60 gyventojų)  ir Jurginiškių k. (102 gyventojai) gyventojams vandens tiekimo paslaugų prieinamumą, jeigu TP sprendiniai bus visiškai įgyvendinti. Jeigu bus rasti finansavimo šaltiniai, techninių projektų pagrindu bus ruošiami pirkimo dokumentai. Darbų vertė gali siekti apie 180 tūkst. eurų Antagynėje ir apie 130 tūkst. eurų Jurginiškėse.
15 Karkazų k. vandens tiekimo sistemos išplėtimas 2017 KRS 100 % 16 995,00 Trūksta geriamojo vandens. Įrengtas naujas artezinis gręžinys.  Karkazų k. gyventojams bus užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimas. Kokybiškų paslaugų naudą pajus 143 Karkazų k. gyventojai. 
16 Vandens tiekimo tinklų renovacija Ramučių k., Centrinė g. 2017 KRS 100 % 18 417,00 Kad nebūtų gadinama naujai renovuota Centrinės gatvės asfalto danga, pakeistas susidėvėjęs vandentiekio vamzdynas naujais polietileno vamzdžiais. Ramučių k., Centrinės g. gyventojams bus užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimas. 
17 Naujų vandentiekio abonentų prijungimas  2017 KRS 100 % 39 475,00  
18 Nuotekų tinklų plėtra Raudondvario k. (Lazdinėlių g., Žalgirio g.), Karmėlavos k. (Sodų g.) ir t. t. 2017 KRS 100 % 114 000,00 Lazdynų g. bus pakloti nauji nuotekų šalinimo tinklai L-190 m, sudaryta galimybė prisijungti prie NT- 22 gyventojams.          Užtikrins Raudondvario k., Lazdynų g.  gyventojams nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, NT - 22 gyventojams.                                                                 
Lazdinėlių g. bus pakloti nauji nuotekų šalinimo tinklai L-130 m (su nuotekų siurbline), sudaryta galimybė prisijungti prie NT- 31 gyventojui.  Užtikrins Raudondvario k., Lazdinėlių g.  gyventojams nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, NT - 31 gyventojui.                                                                
Sodų g. bus pakloti nauji nuotekų šalinimo tinklai L-240 m (su nuotekų siurbline), sudaryta galimybė prisijungti prie NT- 22 gyventojams, prie VT- 12 gyventojų. Užtikrins Karmėlavos mst., Sodų g. gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą: NT - 22 gyventojams, VT - 12 gyventojų. 
Suprojektuoti 7,5 km nuotekų tinklų prisijungti 744 gyventojams. Planuojama teikti paraišką gauti ES lėšų darbams finansuoti. Bus sudaryta galimybė nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis apie 744 gyventojams. Gavus finansavimą TP pagrindu bus ruošiami pirkimo dokumentai. Darbų kaina būtų apie 950.000,00 eurų. 
19 Užliedžių k. nuotekų siurblinės renovacija 2017 KRS 100 % 58 910,00 45 metų senumo pagrindinė nuotekų siurblinė nebepajėgė priimti visų smarkiai besiplečiančių Užliedžių kaimo nuotekų, dėl to renovuota ir atnaujinta pagrindinė Užliedžių k. nuotekų siurblinė:  pakeisti siurbliai, vamzdynas, įrengta ventiliacijos sistema, pakeistos naujos grotos ir kt. Užtikrins 2843 Užliedžių k. gyventojams nepertraukiamas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.
20 Nuotekų valymo įrenginių bioskaidytuvų įsigijimas (Vilkijos m., Užliedžių k.) 2017 KRS 100 % 64 500,00 Bioskaidytuvų pagalba perteklinis dumblas suskaidomas tuose pačiuose NVĮ, kur susikaupė. Nereikia pervežti dumblo į kitus NVĮ tolesniam tvarkymui, tai sudaro galimybę įmonei sumažinti dumblo tvarkymo sąnaudas. Bioskaidytuvai efektyviai veiks ne mažiau, kaip 10 metų. Ši priemonė palengvina dumblo tvarkymo problemą.  Bioskaidytuvų įsigijimas ir naudojimas  sudaro galimybę įmonei optimizuoti dumblo tvarkymo veiklos sąnaudas.   
 
21 Naujų nuotekų tvarkymo abonentų prijungimas 2017 KRS 100 % 42 088,10  
22 Netonių k. Skrydžio g. 97 nuotekų tinklų plėtra ir NVĮ statyba 2017 KRS 100 % 38 345,75 Paklota L - 12,93 m nuotekų tinklų, įrengti 5 m³/parą galingumo vietiniai NVĮ. Sudaryta galimybė daugiabučio namo (8 butų) 24 gyventojams naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Saugoma ir neteršiama gamtos aplinka.
23 Noreikiškių k. (Dubysos g., Deltuvos g., Girelės g.,  Nemuno g., Šilo g.) lietaus nuotekų tinklų įrengimo projektiniai pasiūlymai (eskiziniai) 2017 KRS 100 % 1 900,00 Paruošti lietaus nuotekų nuvedimo projektiniai pasiūlymai nuo Noreikiškių k. Dubysos g., Deltuvos g., Girelės g.,  Nemuno g., Šilo g.  Projektinių pasiūlymų pagrindu bus ruošiami pirkimo dokumentai darbams atlikti.
24 Noreikiškių k. lietaus tinklų įrengimo galimybių studija 2017 KRS 100 % 5 900,00 Noreikiškių k. lietaus tinklų įrengimo galimybių studijos tikslas – parengti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinius nagrinėjamoms teritorijoms, kurios gali daryti poveikį Kamšos botaniniam-zoologiniam draustiniui ir nustatyti paviršinių nuotekų poveikį saugomos teritorijos šlaitams.  Galimybių studijos pagrindu bus įgyvendinamos priemonės, ruošiami TP, išduodami statybos leidimai, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis draustiniui.
25 Laikinų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinių Kamšos kvartale, Noreikiškėse, Kauno rajone tinklų įrengimo schemos projektavimo darbai 2017 KRS 100 % 9 000,00 2017-06-07 d. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutartis tarp Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno marių regioninio parko direkcijos dėl paviršinio (lietaus) nuotekų sistemos įrengimo gyvenamųjų namų kvartale "Kamšos namai", esančiame Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. Šiai sutarčiai pritarta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 d. sprendimu Nr. TS-242.   Plano pagrindu bus ruošiami pirkimo dokumentai laikiniems tinklų įrengimo darbams atlikti.
26 Vandenviečių išteklių aprobavimas 2017 KRS 100 % 40 378,00 Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012-05-29 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl ištirtų požemonio vandens  (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" privaloma atlikti vandenviečių išteklių aprobavimą. Atliktas vandenviečių aprobavimas: Giraitės, Užliedžių, Babtų, Neveronių, Ežerėlio, Ilgakiemio, Girionių, Vilkijos, Vandžiogalos, Samylų, Šlienavos ir kitų vandenviečių.  Iš viso – 36. Patvirtinti ir aprobuoti vandenviečių ištekliai.
IŠ VISO: 1 193 169,76    
             
  Kauno rajono savivaldybės 2017 metais įgyvendinamų  projektų lėšų suma yra 1.193.169,76 eurų.  UAB „Giraitės vandenys" projektų įgyvendinimui apmoka PVM, kurio lėšų suma yra 250.565,65 eurai.
  Iš visos projekto lėšų sumos 104.395,00 eurų  persikelia į 2018 metus.