Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkijos miesto viešąsias erdves, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą darniam gyvenamosios aplinkos vystymui

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama sutvarkyti Čekiškės gatvės atkarpos šaligatvį ir atnaujinti apšvietimą, atnaujinti Šv. Luko skverą, įrengti masinių renginių vietą su scena ir įrengti vaikų žaidimo aikšteles

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ir plėtra“.

2018 m. birželio 25 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018 - 2020 m.

Projekto vertė

890 797,16 Eur

Skirta parama

823 414,80 Eur

Savivaldybės lėšos

67 382,36 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas -  Vilkijos seniūnas Kazys Bačėnas