Vilkijos gimnazijos vaikų dienos centras Saulėtekiuose

Buvusios Saulėtekio pagrindinės mokyklos patalpose įrengtos jaukios erdvės padidintos rizikos grupės vaikams. Centro įkūrimas padės spręsti vaikų užimtumo, socialinės atskirties mažinimo problemas Kauno rajone.

Planuojama, kad vaikų dienos centrą lankys daugiau kaip 30 Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Čekiškės seniūnijose gyvenančių socialinės rizikos vaikų, taip pat jų šeimos nariai. Su jais dirbs aukštąjį išsilavinimą turinčios socialinė darbuotoja ir psichologė.

Atnaujintose patalpose įrengta posėdžių, renginių ir žaidimų salė, dailės, teatro, muzikos, kompiuterinių įgūdžių lavinimo ir kiti kabinetai.

Centre siekiama ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinamas vaikų dalyvavimas pačių organizuojamoje veikloje. Į vaikų dienos centro veiklą įtraukiamos ir vaikų šeimos, bendruomenė.

Vykdant šį projektą socialinės rizikos šeimų vaikai užimami po pamokų ir per atostogas. Rengiamos lavinamosios grupinės pratybos, teikiamos individualios konsultacijos, organizuojami įvairūs renginiai, išvykos.

Projektas finansuotas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. Iš  viso jam skirta beveik 242 tūkst. eurų. Iš EEE finansinio mechanizmo ir LR Vyriausybės – daugiau kaip 217 tūkst. Eur, likusią dalį finansavo Kauno rajono savivaldybė.

 

 Kiti įvykdyti projektai