Įstaigos ir įmonės

Savivaldybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“

Rekvizitai 

Įmonės kodas 159702357

Adresas Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r.

Įmonė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale

Tel. (8 37) 32 81 28, faksas (8 37) 37 72 53

El. paštas giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

Vandentvarkos inžinierė, laikinai einanti direktoriaus pareigas

Eglė Petrauskaitė, tel. (8 37) 56 22 54,  mob. tel. 8 603 77456

Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos. Savivaldybei priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

Veiklos rūšys

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GIRAITĖS VANDENYS“ ĮSTATAI

Bendrovė teikia paslaugas Kauno rajono savivaldybės seniūnijose

Seniūnijos pavadinimas

Aptarnaujamo seniūnijos miesto, miestelio, kaimo pavadinimas

Alšėnų

Pažėrų k. 

Babtų

Babtų mstl., Gaižuvėlės k., Jugintų k., Juodonių k., Kaniūkų k., Muniškių k., Pagynės k., Panevėžiuko k., Piepalių k., Sitkūnų k., Urnėžių k., Vilkėnų k.  

Batniavos

Bubių k., Virbaliūnų k.

Domeikavos

Eigirgalos k., Varluvos k., Voškonių k.

Čekiškės  

Čekiškės mstl., Eikščių k., Liučiūnų k., Miškalaukio k.

Ežerėlio 

Ežerėlio m.

Garliavos apylinkių 

Ilgakiemio k., Juragių k., Karkazų k., Stanaičių k.

Karmėlavos

Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k., Kaukazo k., Ramučių k.

Kulautuvos

Kulautuvos mstl.

Lapių

Didžiųjų Lapių k., Lapių mstl., Ginėnų k., Smiltynų II k.

Linksmakalnio

Linksmakalnio k.

Neveronių

Neveronių k., Pabiržio k.

Raudondvario

Bernatonių k., Biliūnų k., Didvyrių k., Naujatrobių k., Netonių k., Lomankos k., Raudondvario k.

Samylų 

Girionių k., Samylų k., Šlienavos k., Vaišydavos k.

Taurakiemio 

Dobilijos k., Margininkų k., Piliuonos k., Sietyno k., Viršužiglio k.

Užliedžių

Giraitės k., Muniškių k., Paltiškių k., Sausinės k., Užliedžių k., Vijūkų k.

Vandžiogalos

Boniškių k., Valeravos k., Vandžiogalos mstl., Vimbarų k.

Vilkijos

Vilkijos m.

Vilkijos apylinkių

Akuotų k., Daugėliškių k., Padauguvos k., Purviškių k., Saulėtekių k., Valmantiškių k., Vilkijos k., Zauniškių k.

Zapyškio

Altoniškių k., Dievogalos k., Kluoniškių k., Zapyškio mstl.

Rokų

Patamulšėlio k.

 
Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų skambinti tel. (8 37) 44 05 12, (8 37) 54 98 36.

Kauno r. savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimas Nr. TS-286 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019–2021 m. veiklos plano patvirtinimo“

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas UAB „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. veiklos planas (pridedama).

UAB „Giraitės vandenys“ paskutinės redakcijos įstatai (patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. TS-186 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“).

UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas rasite čia:

2019-08-29 04m TS-272 Sprendimas

Kauno r. savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas Nr. TS-427 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“

Sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. TS-344

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-217 „Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo (2014-08-28 Tarybos sprendimas Nr. TS-327).

 Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo (2012-05-24 Tarybos sprendimas Nr. TS-217

 Dėl UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nustatymo, Kauno rajono valdybos 1999 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. 377 pripažinimo netekusiu galios (2007-03-22 Tarybos sprendimas Nr. TS-64)

UAB „Giraitės vandenys“  finansinės ataskaitos:
Uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama)
Uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016  m.  finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama)
Uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama)

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2020 m.

UAB „Giraitės vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2020 m. – 2,39 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Giraitės vandenys“ informacija

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2019 m.

UAB „Giraitės vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2019 m. – 2,39 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Giraitės vandenys“ informacija

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2018 m.

UAB „Giraitės vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2018 m. – 1,77 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Giraitės vandenys“ informacija

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2017 m. 

UAB „Giraitės vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2017 m. – 1,77 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Giraitės vandenys“ informacija 

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2016 m.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo naujai redakcijai, nuo 2016 m. vasario 1 d. keičiasi  suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka.
Vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui. Šį vidutinį geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės.
UAB „Giraitės vandenys“ veiklos teritorijoje Kauno rajono savivaldybėje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 1,76 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Giraitės vandenys“ informacija

Geriamojo vandens analitės pagal HM 24:2003 ir jų vertės vandenviečių teikiamame vandenyje 2015 metai