Įstaigos ir įmonės

UAB „Kauno vandenys"

Rekvizitai
Įmonės kodas 132751369
Adresas Aukštaičių g. 43, LT 44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 77, faksas (8 37) 30 18 00
El. paštas ofisas@kaunovandenys.lt
Veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Bendrovė teikia paslaugas šiose Kauno rajono savivaldybės vietovėse:

Seniūnijos pavadinimas

Aptarnaujamo seniūnijos miesto, miestelio, kaimo, gatvės pavadinimas

Akademijos

Akademijos mstl.

Alšėnų

Bijūnų k., Jonučių k., Kampiškių k., Mastaičių k., Narsiečių k., Pamaišupio k., Šniūrų k., Tirkiliškių k.

Babtų

Naujasodžių k.

Domeikavos

Domeikavos k., Kumpių k., Radikių k., Ražių k., Smiltynų k., Šakių k., Žemaitkiemio k.

Garliavos apylinkių

Budrių k., Ireniškės k., Jonučių II k., Karkazų k., Naugardiškės k., Pagirių k., Ražiškių k., Rinkūnų k., Seniavos k., Teleičių k.

Garliavos

Garliavos m.

Karmėlavos

Biruliškių k., Ramučių k. (Erdvės g.)

Lapių

Lapšiškių k.

Neveronių

Neveronių k. (Martinavos g.)

Ringaudų

Karkiškių k., Miriniškių k. (Riešutų g.), Mitkūnų k., Noreikiškių k., Poderiškių k., Ringaudų k., Tabariškių k.

Rokų

Rokų k. (Nemuno, Žemynos g.)

Užliedžių

Giraitės k. (Palmių, Aronijų, Girios, Pušų g.), Vijūkų k.  (Aluonos, Astrų, Eglynėlio, Girelės, Jūrės, Karklės, Liucijanavos, Mėtų, Parko, Raisto, Ramunių, Rūtų, Slėnio, Smiltės, Šilagirio, Užgirėlio, Šilelio, Šviesos g.)

 

Informacija

 

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2019 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2019 m. – 2,35 kub. m gyventojui per mėnesį.

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2018 m.


Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2018 m. – 2,26 kub. m gyventojui per mėnesį.
UAB „Kauno vandenys“ informacija


Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2017 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje – Kauno rajono savivaldybėje, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2017 m. – 2,22 kub. m gyventojui per mėnesį.

UAB „Kauno vandenys“ informacija

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio 2016 m.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo naujai redakcijai, nuo 2016 m. vasario 1 d. keičiasi  suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka.
Vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.
UAB „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje Kauno rajono savivaldybėje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,20 kub. m gyventojui per mėnesį.

UAB „Kauno vandenys“ informacija