Įstaigos ir įmonės

Savivaldybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė Komunalinių paslaugų centras

Rekvizitai

Įmonės kodas 301846604
Adresas Vytauto g. 71, Garliava, 53258 Kauno r.
Įmonė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale
Tel. (8 37) 39 30 69, faks. (8 37) 39 30 78
El. paštas info@rkpc.lt  

Direktorius

Vytautas Brazdauskas,  mob. tel. 8 699 69819

Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos. Savivaldybei priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTATAI

Veiklos rūšys

1. Šilumos tiekimas.
2. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).
3. Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimas.
4. Kitos paslaugos.

Seniūnijos pavadinimas

Aptarnaujamo seniūnijos miesto, miestelio, kaimo pavadinimas

Babtų

Antagynės k., Babtų mstl., Pagynės k., Sitkūnų k.

Batniavos

Virbaliūnų k.

Domeikavos

Domeikavos k., Voškonių k.

Garliavos

Garliavos m.

Karmėlavos

Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k.

Linksmakalnio

Linksmakalnio k.

Neveronių

Neveronių k.

Vilkijos

Vilkijos m.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro finansinės ataskaitos:

UAB Komunalinių paslaugų centro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

UAB Komunalinių paslaugų centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

UAB Komunalinių paslaugų centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).


UAB Komunalinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainas, kurias tvirtina Kauno rajono savivaldybės taryba, rasite čia:

Šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo grafikas 2010–2011 metų šildymo sezono metu (informacija šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama iš Babtų, Karmėlavos, Vandžiogalos katilinių ir iš autonominių katilinių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų Sitkūnuose ir Neveronyse)

Mėnuo

Rodmenų nurašymo diena

                         Lapkritis

1

                         Gruodis

1

                         Sausis

1

                         Vasaris

1

                         Kovas

1

                         Balandis

1

                         Balandis

šildymo sezono pabaigoje, užgesinus katilus

 

Informacija

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,27 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 – 7,34 euro ct/kWh be PVM;
 – 8,88 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 6,47 euro ct/kWh be PVM;
 – 7,05 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 5,75 Eur /m3 be PVM;
 – 6,27 Eur /m3 su 9 proc. PVM;
Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,29 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 – 7,36 euro ct/kWh be PVM;
 – 8,91 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 6,49 euro ct/kWh be PVM;
 – 7,07 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 5,76 Eur /m3 be PVM;
 – 6,28 Eur /m3 su 9 proc. PVM;
Direktorius     Rimantas VitkauskasVIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,28 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 – 7,35 euro ct/kWh be PVM;
 – 8,89 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 6,48 euro ct/kWh be PVM;
 – 7,06 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 5,76 Eur /m3 be PVM;
 – 6,28 Eur /m3 su 9 proc. PVM;
Direktorius     Rimantas VitkauskasVIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,12 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 – 7,19 euro ct/kWh be PVM;
 – 8,70  euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 6,32 euro ct/kWh be PVM;
 – 6,89 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 5,67 Eur /m3 be PVM;
 – 6,18 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,14 euro ct/kWh;
2.Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3.Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,21 euro ct/kWh be PVM;
– 8,72  euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4.Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,34 euro ct/kWh be PVM;
– 6,91 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5.Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,68 Eur /m3 be PVM;
– 6,19 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,08 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,15 euro ct/kWh be PVM;
– 8,65 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,28 euro ct/kWh be PVM;
– 6,85 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,77 Eur /m3 be PVM;
– 6,29 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 6,99 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,06 euro ct/kWh be PVM;
– 8,54 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,19 euro ct/kWh be PVM;
– 6,75 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,72 Eur /m3 be PVM;
– 6,23 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 6,96 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,03 euro ct/kWh be PVM;
– 8,51 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,16 euro ct/kWh be PVM;
– 6,71 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,71 Eur /m3 be PVM;
– 6,22 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,33 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,40 euro ct/kWh be PVM;
– 8,95 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,53 euro ct/kWh be PVM;
– 7,12 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,91 Eur /m3 be PVM;
– 6,44 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas  Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,34 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,41 euro ct/kWh be PVM;
– 8,97 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,54 euro ct/kWh be PVM;
– 7,13 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,92 Eur /m3 be PVM;
– 6,45 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas  Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,59 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,66 euro ct/kWh be PVM;
– 9,27 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,79 euro ct/kWh be PVM;
– 7,40 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,06 Eur /m3 be PVM;
– 6,61 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius     Rimantas  Vitkauskas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimais Nr. TS-370 ir TS-371, apskaičiavo ir skelbia 2016 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,12 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,19 euro ct/kWh be PVM;
– 8,70 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,32 euro ct/kWh be PVM;
– 6,89 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,80 Eur /m3 be PVM;
– 6,32 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas      Petras Čiegis
laikinai einantis direktoriaus pareigas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,55 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,62 euro ct/kWh be PVM;
– 9,22 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,75 euro ct/kWh be PVM;
– 7,36 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,04 Eur /m3 be PVM;
– 6,58 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas      Petras Čiegis
laikinai einantis direktoriaus pareigas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,06 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,13 euro ct/kWh be PVM;
– 8,63 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,26 euro ct/kWh be PVM;
– 6,82 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,76 Eur /m3 be PVM;
– 6,28 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas      Petras Čiegis
laikinai einantis direktoriaus pareigas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,33 euro ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,40 euro ct/kWh be PVM;
– 8,95 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,53 euro ct/kWh be PVM;
– 7,12 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,91 Eur /m3 be PVM;
– 6,44 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas      Petras Čiegis
laikinai einantis direktoriaus pareigas

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,27 euro ct/kWh (25,10 ct/kWh);
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur (1,45 Lt) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh (0,24 ct/kWh);
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  – 7,34 euro ct/kWh (25,34 ct/kWh) be PVM;
  – 8,88 euro ct/kWh (30,66 ct/kWh) su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  – 6,47 euro ct/kWh (22,34 ct/kWh) be PVM;
  – 7,05 euro ct/kWh (24,34 ct/kWh) su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  – 5,90 Eur /m3 (20,37 Lt/m3) be PVM;
  – 6,43 Eur /m3 (22,20 Lt/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas      Petras Čiegis
laikinai einantis direktoriaus pareigas

 2015-02-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,23 euro ct/kWh (24,96 ct/kWh);
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur (1,45 Lt) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh (0,24 ct/kWh);
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 7,30 euro ct/kWh (25,21 ct/kWh) be PVM;
 8,83 euro ct/kWh (30,49 ct/kWh) su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 6,43 euro ct/kWh (22,20 ct/kWh) be PVM;
 7,01 euro ct/kWh (24,20 ct/kWh) su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 5,88 Eur /m3 (20,30 Lt/m3) be PVM;
 6,41 Eur /m3 (22,13 Lt/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas  Petras Čiegis

2015-02-03
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,28 euro ct/kWh (25,14 ct/kWh);
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur (1,45 Lt) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh (0,24 ct/kWh);
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,35 euro ct/kWh (25,38 ct/kWh) be PVM;
– 8,89 euro ct/kWh (30,70 ct/kWh) su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,48 euro ct/kWh (22,37 ct/kWh) be PVM;
– 7,06 euro ct/kWh (24,38 ct/kWh) su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,91 Eur /m3 (20,41 Lt/m3) be PVM;
– 6,44 Eur /m3 (22,24 Lt/m3) su 9 proc. PVM;
Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Petras Čiegis

2015-01-15
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimais Nr. TS-465, TS-466 ir TS-467, apskaičiavo ir skelbia 2015 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –7,25 euro ct/kWh (25,03 ct/kWh);
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,42 Eur (1,45 Lt) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh (0,24 ct/kWh);
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,32 euro ct/kWh (25,27 ct/kWh) be PVM;
– 8,86 euro ct/kWh (30,59 ct/kWh) su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,45 euro ct/kWh (22,27 ct/kWh) be PVM;
– 7,03 euro ct/kWh (24,27 ct/kWh) su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,89 Eur /m3 (20,34 Lt/m3) be PVM;
– 6,42 Eur /m3 (22,17 Lt/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Petras Čiegis

2014-12-15
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –27,99 ct/kWh (8,11 euro ct/kWh);
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt (1,40 Eur) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh (0,21 euro ct/kWh);
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 28,72 ct/kWh (8,32 euro ct/kWh) be PVM;
– 34,75 ct/kWh (10,06 euro ct/kWh) su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 25,72 ct/kWh (7,45 euro ct/kWh) be PVM;
– 28,03 ct/kWh (8,12 euro ct/kWh) su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 22,21 Lt/m3 (6,43 Eur/m3) be PVM;
– 24,21 Lt/m3 (7,01 Eur/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Petras Čiegis

2014-11-15
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1.Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –28,44 ct/kWh (8,24 euro ct/kWh);
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt (1,40 Eur) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh (0,21 euro ct/kWh);
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 29,17 ct/kWh (8,45 euro ct/kWh) be PVM;
– 35,30 ct/kWh (10,22 euro ct/kWh) su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 26,17 ct/kWh (7,58 euro ct/kWh) be PVM;
– 28,53 ct/kWh (8,26 euro ct/kWh) su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 22,46 Lt/m3 (6,50 Eur/m3) be PVM;
  – 24,48 Lt/m3 (7,09 Eur/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Petras Čiegis

2014-10-15
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –27,64 ct/kWh (8,01 euro ct/kWh);
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt (1,40 Eur) per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh (0,21 euro ct/kWh);
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  28,37 ct/kWh (8,22 euro ct/kWh) be PVM;
  34,33 ct/kWh (9,94 euro ct/kWh) su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   25,37 ct/kWh (7,35 euro ct/kWh) be PVM;
   27,65 ct/kWh (8,01 euro ct/kWh) su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   22,01 Lt/m3 (6,37 Eur/m3) be PVM;
   23,99 Lt/m3 (6,95 Eur/m3) su 9 proc. PVM;

Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Petras Čiegis2014-03-25
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –29,18 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  – 29,91 ct/kWh be PVM;
  – 36,19 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 26,91 ct/kWh be PVM;
   – 29,33 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 22,88 Lt/m3 be PVM;
   – 24,94 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius  Gediminas Rušas2014-02-28
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –29,24 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  – 29,97 ct/kWh be PVM;
  – 36,26ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 26,97 ct/kWh be PVM;
   – 29,40 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 22,91 Lt/m3 be PVM;
   – 24,97 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius   Gediminas Rušas2014-01-27
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –28,89 ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 – 29,62 ct/kWh be PVM;
 – 35,84 ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 26,62 ct/kWh be PVM;
 – 29,02 ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 22,71 Lt/m3 be PVM;
 – 24,75 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius      Gediminas Rušas2013-12-30
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –28,95 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  29,68 ct/kWh be PVM;
  35,91 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   26,68 ct/kWh be PVM;
   29,08 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   22,74 Lt/m3 be PVM;
   24,79 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius      Gediminas Rušas

2013-12-30
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,05 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  30,78 ct/kWh be PVM;
  37,24 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   27,78 ct/kWh be PVM;
   30,28 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   23,36 Lt/m3 be PVM;
   25,46 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius      Gediminas Rušas

2012-12-30
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2013-11-21 sprendimais Nr.  TS-447, TS-448, apskaičiavo ir skelbia 2014 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM –28,95 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,82 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  29,68 ct/kWh be PVM;
  35,91 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   26,68 ct/kWh be PVM;
   29,08 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   22,74 Lt/m3 be PVM;
   24,79 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius      Gediminas Rušas

2013-11-28
Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567    „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.
Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-276 nustatytą apskaičiavimo tvarką, dydžio.
Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, prašymus gali teikti tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijai (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, 100 kab.) siųsti paštu ar elektroniniu paštu administratorius@krs.lt. Kartu su prašymu pateikiama:
1. Prašymą įtraukti į sąrašą;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija;
3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas.
Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“              ( Žin., 2013, Nr. 69-3457);
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. TS-276 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų ir bazinių tarifų patvirtinimo“.

2013-10-31
Vieša informacija uab komunalinių paslaugų centro tiekiamos šilumos vartotojams

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 29,77 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  30,50 ct/kWh be PVM;
  –  36,91 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  –  27,50 ct/kWh be PVM;
  –  29,98 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  – 23,21 Lt/m3 be PVM;
  – 25,30 Lt/m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius      Gediminas Rušas2013-08-26
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 29,92 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  30,65 ct/kWh be PVM;
  –  37,09 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,65 ct/kWh be PVM;
   –  30,14 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 23,29 Lt/m3 be PVM;
   – 25,39 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
  6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
   – 24,79 Lt/m3 be PVM;
   – 30,00 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
  7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
   – 21,79 Lt/m3 be PVM;
   – 26,37 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


Direktorius      Gediminas Rušas2013-08-27
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. rugsėjo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,11 ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 –  30,84 ct/kWh be PVM;
 –  37,32 ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 –  27,84 ct/kWh be PVM;
 –  30,35 ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 23,40 Lt/m3 be PVM;
 – 25,51 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
 – 24,90 Lt/m3 be PVM;
 – 30,13 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
 – 21,90 Lt/m3 be PVM;
 – 26,50 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


Direktorius  Gediminas Rušas2013-06-27
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. liepos mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,73 ct/kWh;
2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
 –  30,72 ct/kWh be PVM;
 –  37,17 ct/kWh su 21 proc. PVM;
4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 –  27,72 ct/kWh be PVM;
 –  30,21 ct/kWh su 9 proc. PVM;
5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
 – 23,33Lt/m3 be PVM;
 – 25,43 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
 – 24,83 Lt/m3 be PVM;
 – 30,04 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
 – 21,83 Lt/m3 be PVM;
 – 26,41 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


Direktorius Gediminas Rušas2013-05-21
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. birželio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:


 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,73 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  31,46 ct/kWh be PVM;
  –  38,07 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  28,46 ct/kWh be PVM;
   –  31,02 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 23,75 Lt/m3 be PVM;
   – 25,89 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
  6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
   – 25,25 Lt/m3 be PVM;
   – 30,55 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
  7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
   – 22,25 Lt/m3 be PVM;
   – 26,92 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių      Petras Čiegis


2013-04-29
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 31,08 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  31,81 ct/kWh be PVM;
  –  38,49 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  28,81 ct/kWh be PVM;
   –  31,40 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 23,94 Lt/m3 be PVM;
   – 26,09 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
  6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
   – 25,45 Lt/m3 be PVM;
   – 30,79 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
  7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
   – 22,45 Lt/m3 be PVM;
   – 27,16 Lt/m3 su 21 proc. PVM.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas2013-03-25

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,92 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  31,65 ct/kWh be PVM;
  –  38,30 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  28,65 ct/kWh be PVM;
   –  31,23 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 23,85 Lt/m3 be PVM;
   – 26,00 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
  6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
   – 25,36 Lt/m3 be PVM;
   – 30,69 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
  7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
   – 22,36 Lt/m3 be PVM;
   – 27,06 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2013-02-21

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr. TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,71 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  – 31,44 ct/kWh be PVM;
  – 38,04 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 28,44 ct/kWh be PVM;
   – 31,00 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   – 23,73 Lt/m3 be PVM;
   – 25,87 Lt/m3 su 9 proc. PVM;
  6. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Giraitės vandenys):
   – 25,24 Lt/m3 be PVM;
   – 30,54 Lt/m3 su 21 proc. PVM;
  7. Karšto vandens kaina vartotojams (kuriems geriamąjį vandenį tiekia UAB „Kauno vandenys):
   – 22,24 Lt/m3 be PVM;
   – 26,91 Lt/m3 su 21 proc. PVM.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas
2013-01-29

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,50 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  31,23 ct/kWh be PVM;
   –  37,79 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  28,23 ct/kWh be PVM;
   –  30,77 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 23,62 Lt/m3 be PVM;
   – 25,75 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr.TS-415 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri vasario mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
   Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2013-01-02

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-322 ir 2012-11-22 sprendimais Nr.  TS-414, TS-415, apskaičiavo ir skelbia 2013 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,76 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,84 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,73 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  31,49 ct/kWh be PVM;
  –  38,10 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  28,49 ct/kWh be PVM;
   –  31,05 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
   – 23,76 Lt/m3 be PVM;
   – 25,90Lt/m3 su 9 proc. PVM.
  * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012-11-22 sprendimu Nr.TS-415 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri sausio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
  Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2012-12-03
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,16 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  30,82 ct/kWh be PVM;
   –  37,29 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,82 ct/kWh be PVM;
   –  30,32 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 23,35 Lt/m3 be PVM;
   – 25,45 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri gruodžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
   Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2012-11-02

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,26 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  30,92 ct/kWh be PVM;
   –  37,41 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,92 ct/kWh be PVM;
   –  30,43 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 23,40 Lt/m3 be PVM;
   – 25,51 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri lapkričio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
   Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2012-10-02

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,58 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  31,24 ct/kWh be PVM;
  –  37,80 ct/kWh su 21 proc. PVM;
 4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  –  28,24 ct/kWh be PVM;
  –  30,78 ct/kWh su 9 proc. PVM;
 5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
  – 23,58 Lt/m3 be PVM;
  – 25,70 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri spalio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius Gediminas Rušas

2012-03-22

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,00 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  30,66 ct/kWh be PVM;
  –  37,10 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,66 ct/kWh be PVM;
   –  30,15 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
   – 21,18 Lt/m3 be PVM;
   – 23,09 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri balandžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas2012-02-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,14 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  30,80 ct/kWh be PVM;
   –  37,27 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,80 ct/kWh be PVM;
   –  30,30 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 21,26 Lt/m3 be PVM;
   – 23,17 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri kovo mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
   Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas2012-01-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,20 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
  3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
  –  30,86 ct/kWh be PVM;
  –  37,34 ct/kWh su 21 proc. PVM;
  4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
  –  27,86 ct/kWh be PVM;
  –  30,37 ct/kWh su 9 proc. PVM;
  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
  – 21,29 Lt/m3 be PVM;
  – 23,21 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri vasario mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas2011-12-22
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 29,85 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  30,51 ct/kWh be PVM;
   –  36,92 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,51 ct/kWh be PVM;
   –  29,99 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 21,09 Lt/m3 be PVM;
   – 22,99 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri sausio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
  Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas

2011-11-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 33,44 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  34,11 ct/kWh be PVM;
   –  41,27 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  27,11 ct/kWh be PVM;
   –  29,55 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 20,97 Lt/m3 be PVM;
   – 22,86 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri gruodžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
  Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius      Gediminas Rušas

2011-10-25
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 33,22 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  33,89 ct/kWh be PVM;
   –  41,01 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  26,89 ct/kWh be PVM;
   –  29,31 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 20,85 Lt/m3 be PVM;
   – 22,73 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
  * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri lapkričio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
  Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius      Gediminas Rušas

2011-09-22

Vieša informacija uab komunalinių paslaugų centro tiekiamos šilumos vartotojams

 UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 32,52 ct/kWh;
  2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
   3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
   –  33,19 ct/kWh be PVM;
   –  40,16 ct/kWh su 21 proc. PVM;
   4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
   –  26,19 ct/kWh be PVM;
   –  28,55 ct/kWh su 9 proc. PVM;
   5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:
    – 20,45 Lt/m3 be PVM;
   – 22,29 Lt/m3 su 9 proc. PVM.
   * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri spalio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).
   Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius   Gediminas Rušas


2011-03-24

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 29,17 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            –  29,84 ct/kWh be PVM;

            –  36,11 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            –  22,84 ct/kWh be PVM;

            –  24,90 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

            – 18,57 Lt/m3 be PVM;

            – 20,24 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

 

            * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri balandžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

 

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                              Saulius Kripaitis


2011-02-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 

                UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 29,12 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                –  29,79 ct/kWh be PVM;

                –  36,05 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                –  22,79 ct/kWh be PVM;

                –  24,84 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                – 18,55 Lt/m3 be PVM;

                – 20,22 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri kovo mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

                Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                   Saulius Kripaitis


2011-01-24

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

                UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 28,88 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                – 29,55 ct/kWh be PVM;

                – 35,76 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                – 22,55 ct/kWh be PVM;

                – 24,58 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                 – 18,41 Lt/m3 be PVM;

                – 20,07 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri vasario mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

                Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                   Saulius Kripaitis


2010-12-22
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

                UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 28,62 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                –  29,29 ct/kWh be PVM;

                –  35,44 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                –  22,29 ct/kWh be PVM;

                –  24,30 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                 – 18,26 Lt/m3 be PVM;

                – 19,90 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri sausio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

                Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                   Saulius Kripaitis

2010-11-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS


UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299 ir 2009-11-19 sprendimais Nr. TS-404, TS-406 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 31,68 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 10,59 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,72 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                –  32,40 ct/kWh be PVM;

                –  39,20 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                –  25,40 ct/kWh be PVM;

                –  27,69 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                 – 20,09 Lt/m3 be PVM;

                – 21,90 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri gruodžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                          Saulius Kripaitis 


2010-10-25
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 
UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299 ir 2009-11-19 sprendimais Nr. TS-404, TS-406 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 28,31 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 10,59 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,72 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                             –  29,03 ct/kWh be PVM;

                             –  35,13 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                             –  22,03 ct/kWh be PVM;

                             –  24,01 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                              – 18,20 Lt/m3 be PVM;

                             – 19,84 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                             * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri lapkričio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                          Saulius Kripaitis

 

2010-09-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299 ir 2009-11-19 sprendimais Nr. TS-404, TS-406 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 28,66 ct/kWh;
 2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 10,59 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,72 ct/kWh;
 3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

                –  29,38 ct/kWh be PVM;

                –  35,55 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

                –  22,38 ct/kWh be PVM;

                –  24,39 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

                 – 18,39 Lt/m3 be PVM;

                – 20,05 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

                * Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri spalio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                              Saulius Kripaitis

 

2010-03-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-301 ir 2009-11-19 sprendimais  Nr. TS-404 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas be PVM:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

1.1. vienanarė – 30,42 ct/kWh,  iš jos:

    1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 12,88 ct/kWh;

    1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 17,54 ct/kWh;

1.2. dvinarė:

    1.2.1. pastovioji dalis už patiektą šilumos srauto vidutinę galią – 93,83 Lt/kW per šildymo mėnesį;

    1.2.2. kintamoji dalis už patiektą šilumos kiekį – 17,54 ct/kWh;

 1. Šilumos pardavimo vartotojams kaina – 10,59 Lt vienam vartotojui per šildymo mėnesį arba  0,72 ct/kWh;
 2. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

        – 31,14 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

        – 37,68 ct/kWh su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

        – 24,14 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

        – 26,31 ct/kWh su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 1. Karšto vandens kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą – 19,38 Lt/m3 be pridėtinės vertės mokesčio (21,12 Lt/m3 su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu)*.

 

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta tvarka, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri būtų taikoma buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju uždarąją akcinę bendrovę Komunalinių paslaugų centrą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                      Saulius Kripaitis 


2010-02-24
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-301 ir 2009-11-19 sprendimais           Nr. TS-404 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas be PVM:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

1.1. vienanarė – 29,56 ct/kWh,  iš jos:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 12,88 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,68 ct/kWh;

1.2. dvinarė:

1.2.1. pastovioji dalis už patiektą šilumos srauto vidutinę galią – 93,83 Lt/kW per šildymo mėnesį;

1.2.2. kintamoji dalis už patiektą šilumos kiekį – 16,68 ct/kWh;

 1. Šilumos pardavimo vartotojams kaina – 10,59 Lt vienam vartotojui per šildymo mėnesį arba  0,72 ct/kWh;
 2. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 30,28 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

            – 36,64 ct/kWh su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 23,28 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

             – 25,38 ct/kWh su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 1. Karšto vandens kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą – 18,90 Lt/m3 be pridėtinės vertės mokesčio (20,60 Lt/m3 su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu)*.

 

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta tvarka, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri būtų taikoma buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju uždarąją akcinę bendrovę Komunalinių paslaugų centrą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                            Saulius Kripaitis
 


2010-01-27
UAB Komunalinių paslaugų centras siūlo pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą

 

 1. centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo;
 2. šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo;
 3. individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietą kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

 

Vadovaujantis šiais teisės aktais buitiniai karšto vandens vartotojai (gyventojai) daugiabučiuose namuose turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma) priimti sprendimą ir pasirinkti vieną iš nurodytų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų arba pasirinkti karšto vandens tiekėją.

 

Vykdydamas šiuos teisės aktus, šilumos tiekėjas – uždaroji akcinė bendrovė Komunalinių paslaugų centras – siūlo visiems daugiabučių namų, kuriems šilumą tiekia ši įmonė, buitiniams karšto vandens vartotojams ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 1 d. priimti sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ir ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 1 d. apie priimtą sprendimą raštu informuoti UAB Komunalinių paslaugų centrą.

 

Nepasirinkus karšto vandens tiekėjo arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, nuo 2010 m. gegužės 1 d. karšto vandens tiekėju taps šilumos tiekėjas – UAB Komunalinių paslaugų centras. Papildoma išsamesnė informacija bus teikiama susitikimų su buitiniais karšto vandens vartotojais (gyventojais) metu. Susitikimų grafikas bus paskelbtas Babtų, Vandžiogalos ir Karmėlavos seniūnijų, Sitkūnų (dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų) ir Neveronių (dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinių skelbimų lentose (kur skelbimų lentų nėra – pranešant gyventojams individualiai).
 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius              Saulius Kripaitis2010-01-22
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo bei Karšto vandens kainų nustatymo metodikomis ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-301 ir 2009-11-19 sprendimais Nr. TS-404 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas be PVM:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

1.1. vienanarė – 29,24 ct/kWh,  iš jos:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 12,88 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 16,36 ct/kWh;

1.2. dvinarė:

1.2.1. pastovioji dalis už patiektą šilumos srauto vidutinę galią – 93,83 Lt/kW per šildymo mėnesį;

1.2.2. kintamoji dalis už patiektą šilumos kiekį – 16,36 ct/kWh;

 

 1. Šilumos pardavimo vartotojams kaina – 10,59 Lt vienam vartotojui per šildymo mėnesį arba  0,72 ct/kWh;
 2. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 29,96 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

            – 36,25 ct/kWh su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 22,96 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

             – 25,03 ct/kWh su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 

 1. Karšto vandens kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą – 18,72 Lt/m3 be pridėtinės vertės mokesčio (20,40 Lt/m3 su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu)*.

 

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta tvarka, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr.TS-406 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri būtų taikoma buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju uždarąją akcinę bendrovę Komunalinių paslaugų centrą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                  Saulius Kripaitis2009-12-23
VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-301 ir 2009-11-19 sprendimais Nr. TS-404 ir TS-408, apskaičiavo ir skelbia 2010 m. sausio mėn. šilumos kainas be PVM:

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

1.1. vienanarė – 28,77 ct/kWh,  iš jos:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 12,88 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,89 ct/kWh;

1.2. dvinarė:

1.2.1. pastovioji dalis už patiektą šilumos srauto vidutinę galią – 93,83 Lt/kW per šildymo mėnesį;

1.2.2. kintamoji dalis už patiektą šilumos kiekį – 15,89 ct/kWh;

 1. Šilumos pardavimo vartotojams kaina – 10,59 Lt vienam vartotojui per šildymo mėnesį arba  0,72 ct/kWh;
 2. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            –  29,49 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

            –  35,68 ct/kWh su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina gyventojams:

            –  22,49 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

            –  24,51 ct/kWh su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 

Gyventojams realizuotai šilumai taikomas lengvatinis 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifas.


UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                        Saulius Kripaitis
 


2009-11-24
 VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimais Nr. TS-299 ir TS-301, apskaičiavo ir skelbia 2009 m. gruodžio mėn. šilumos kainas be PVM:

 

 1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

1.1. vienanarė – 26,44 ct/kWh,  iš jos:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 11,32 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 15,12 ct/kWh;

1.2. dvinarė:

1.2.1. pastovioji dalis už patiektą šilumos srauto vidutinę galią – 82,50 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2. kintamoji dalis už patiektą šilumos kiekį – 15,12 ct/kWh;

 

 1. Šilumos pardavimo vartotojams kaina – 9,29 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba       0,63 ct/kWh;

 

 1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

–  27,07 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

–  32,75 ct/kWh su 21 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 

 1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina gyventojams:

–  22,00 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio;

–  23,98 ct/kWh su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčiu;

 

Gyventojams realizuotai šilumai taikomas lengvatinis 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifas.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                         Saulius Kripaitis