Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kauno rajono savivaldybės  2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kauno rajono savivaldybės  2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus.

Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos išvada „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo“.

Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-76;

Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-76;

Dėl pasiūlymų dėl Kauno rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl asmeninės pagalbos teikimo neįgaliajam organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kauno rajono savivaldybės  2015-2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus.

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta 2015 m. kovo 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. XII-1537