Korupcijos prevencija

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

1. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitiems švietimo teikėjams tvarkos aprašo“,  patvirtinimo.
 
2. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės  tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 
3. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“.
 
4. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl priėmimo į Kauno rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
5. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl valstybės lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės neformaliajam vaikų švietimui ir lėšų naudojimo tvarkos aprašo“, patvirtinimo.

6. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d.  sprendimo Nr. TS-371 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.