Kauno rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas

Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, skelbiame informaciją apie Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektą.

Su biudžeto projektu  galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje bei savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriuje.

Kauno rajono savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki 2023 m. sausio 24 d. elektroniniu paštu dalia.kupratiene@krs.lt, telefonu 8 37 305 530 arba raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas).

Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto akcentai

2023 m. biudžeto pajamos sudaro  – 155 336,1 tūkst. Eur (iš jų 2 658,7 tūkst. Eur sudaro Europos Sąjungos lėšos). 2023 m. Savivaldybės biudžeto mokestinės pajamos yra didesnės 20,7 proc. (17,1 mln. Eur) nei pernai. Bendros biudžeto pajamos auga 17,3 proc. (22,9 mln. Eur su Europos Sąjungos lėšomis).

2023 m. pradedamas įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo Kauno rajono seniūnijose privačios partnerystė projektas.

2023 m. metais bus toliau vykdoma  Daugiabučių kiemų tvarkymo programa, kuriai numatyta skirti 1 mln. Eur. Bus tvarkomos Pilėnų g. (Akademija), Instituto g. (Raudondvaris), Vilniaus g. (Karmėlava), Gedimino g. (Garliava) ir kitos.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai plečiami Batniavos, Vandžiogalos, Vilkijos, Raudondvario, Babtų ir kitose seniūnijose. Skirtos lėšos Ramučių ir Giraitės parkų įrengimui.

Didžiausią Savivaldybės biudžeto dalį sudaro Kultūros, švietimo ir sporto srities finansavimas. Bendrai šioms programoms įgyvendinti 2023 metų biudžete yra skiriama 54,9 proc. viso biudžeto.  2023 m. ir toliau bus įgyvendinami jau pradėti įstaigų infrastruktūros atnaujinimo projektai. Vykdomas Kulautuvos, Ilgakiemio, Zapyškio darželio remontas, Vandžiogalos ir  Vilkijos gimnazijų apšiltinimas, atnaujinamos viešos erdvės ir sporto aikštynai, vykdomi kiti projektai.

Nuo 2021 m. vykdomai Dalyvaujamojo biudžeto programai, kurioje ypač aktyviai dalyvauja Kauno rajono  bendruomenės, šiais metais įgyvendinti skirta 350 tūkst. Eur., 3,5 karto daugiau nei pernai.

      KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR JŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PAJAMŲ RŪŠIS, TŪKST. EUR

     

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2023 m.
planas

1.

PAJAMOS

 

1.1.

Mokesčiai

94809,0

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

91743,0

1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

91613,0

 

Gyventojų pajamų mokestis už verslo liudijimus

130,0

1.1.3.

Turto mokesčiai

2770,0

1.1.3.1.

   Žemės mokestis

1400,0

1.1.3.2.

   Paveldimo turto mokestis

70,0

1.1.3.3.

   Nekilnojamojo turto mokestis

1300,0

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

296,0

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

296,0

1.3.

Dotacijos

50425,6

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams

45932,9

 

   Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

7841,5

 

   Moksleivio krepšeliui finansuoti

37961,6

 

   Kita tikslinė dotacija

129,8

1.3.4.1.1.4.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams

771,7

1.3.4.1.1.5.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

1469,0

1.3.4.2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti

365,0

 

Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

365,0

1.3.4.2.1.4.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti

1887,0

1.4.

Kitos pajamos

9855,5

1.4.1.

Turto pajamos

575,0

1.4.1.1.2.

Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius

5,0

1.4.1.2.

Dividendai ir kitos pelno įmokos

0,0

1.4.1.4.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

370,0

1.4.1.5.1.1.

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

50,0

1.4.1.5.1.2.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

150,0

1.4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

9180,5

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

2107,1

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

399,9

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2673,5

1.4.2.1.6.

Rinkliavos

4000,0

1.4.2.1.6.1.

Valstybės rinkliava

200,0

1.4.2.1.6.2.

Vietinė rinkliava

3800,0

1.4.3.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

70,0

1.4.4.

Kitos neišvardintos pajamos

30,0

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

246,0

4.1.1.1.

Žemės realizavimo pajamos

146,0

4.1.1.2.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

100,0

 

IŠ VISO PAJAMŲ

155336,1

 

_____________________

 

 

Programos

2022

2023

Palyginimas, proc.

01 Savivaldybės valdymo programa

25889,2

32252,9

24,6%

02 Sveikatos priežiūros programa

1518,9

1453,8

-4,3%

03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa  

5310,3

3326,3

-37,4%

04 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa          

767,0

1176,0

53,3%

05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa         

8935,0

9853,2

10,3%

06 Turto administravimo programa

716,0

831,1

16,1%

07 Aplinkos apsaugos programa      

2827,6

2564,3

-9,3%

08 Kultūros plėtros programa

7491,8

7463,0

-0,4%

09 Švietimo ir ugdymo programa

65371,3

78119,8

19,5%

10 Socialinės paramos įgyvendinimo  programa  

9013,0

10941,4

21,4%

11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa

793,9

994,4

25,3%

12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa     

7582,0

8410,5

10,9%

Iš viso

136216,0

157386,7

15,5%

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos