Devyniasdešimtmetis kraštotyrininkas dar turi kūrybos planų

Domeikavoje gyvenančiam filologui, kraštotyrininkui, publicistui ir knygų autoriui Antanui Algirdui Pociui gegužės 9 dieną sukako 90 metų.

Sukaktuvininkas bene daugiausiai dėmesio savo kūryboje yra paskyręs gimtajam Raseinių rajonui ir Domeikavai, kurioje gyvena nuo 1980 metų.

1971 m. A. Pociaus rūpesčiu buvo parengtas kraštotyrinis leidinys „Anykščiai“ – šiame krašte nuo 1955 m. dirbo mokytoju, direktoriumi.

Apsigyvenęs Domeikavoje, A. Pocius dirbo Ekskursijų vadovų rengimo kursų direktoriumi, vadovavo Maironio literatūros muziejui, vėliau Kipro ir Miko Petrauskų muziejui.

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą ir tęsė istorijos, kultūros bei literatūros paveldo tyrimus.

A.Pocius vienas pirmųjų ėmė rūpintis lietuvių literatūros klasiko Simono Stanevičiaus sodybos Kanopėnų kaime (Raseinių r.) išsaugojimu, jo iniciatyva 1989 metais įkurta S. Stanevičiaus bendrija, pradėtas leisti metraštis „Aitvarai“.

Dar viena rašytoją dominusi sritis – partizanai. 2011 m. išleista knyga „Partizanų kapelionas kun. Algirdas Mocius“, 2015 m. – „Kęstučio apygardos vadai“.

Ketverių kruopštaus darbo metų iš Antano pareikalavo monografija „Domeikava“ (2013 m.). Nors ir būdamas solidaus amžiaus, kraštotyrininkas vis dar turi sumanymų ir ketina išleisti dar ne vieną knygą.

„Esate visai Lietuvai svarbi asmenybė, jumis didžiuojamės ir stengiamės į jus lygiuotis“, – sveikino sukaktuvininką Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

A.Pociui ranką spaudė ir jo kraštietis, filosofijos habil. dr. Alfonsas Vaišvila, Domeikavos seniūnė Lina Mišeikienė, vietos bendruomenės atstovai.

Už savo darbus ir aktyvią visuomeninę veiklą A. Pocius buvo apdovanotas LR Seimo, Ministro pirmininko, visų kultūros ministrų padėkomis ir medaliais, Kauno rajono savivaldybės Garbės ženklu.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: