Patvirtinta Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos 2021–2026 m. programa

Kauno rajono savivaldybė aplinkos stebėseną vykdo nuo 2008 metų. Jau įgyvendintos 2008–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių programos, todėl siekiant tęsti pradėtus darbus, patvirtinta 2021–2026 m. Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa. Tam pritarė ketvirtadienį posėdžiavusi taryba.

Ši programa leis savivaldybei gauti informaciją apie pakaunės gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis bus galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius ir galimus padarinius, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti patikimą informaciją specialistams ir visuomenei.

Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos  programoje 2021–2026 metams numatyta aplinkos oro, vandens (paviršinio ir požeminio), dirvožemio ir gyvosios gamtos komponentų stebėsena.

Anot Aplinkos skyriaus vedėjos Jurgitos Rakauskaitės, pagal programą bus nuolat matuojamas oro užterštumo lygis, vertinama oro kokybė pakaunėje. Taip pat atliekama paviršinio ir požeminio vandens kokybės tyrimai, periodiškai renkami ėminiai dirvožemio cheminės sudėties tyrimams. Nustačius taršos šaltinius, bus vertinamas poveikis gamtinei aplinkai.

Ši programa leis didesnį dėmesį skirti gyvosios gamtos apsaugai. „Bus atliekami augalų rūšių tyrimai, įvertinant jų įvairovę, rengsime retųjų, nykstančių ir invazinių augalų rūšių monitoringo schemas. Taip pat rinksime informaciją apie gyvūnų rūšių populiacijų būklę, ypač apie rūšis, kurioms reikalinga nuolatinė ar sezoninė apsauga“, – vardijo laukiančius darbus skyriaus vedėja.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos