Asmeninio asistento paslauga

Nuo 2020 m. liepos 1 d. asmeninio asistento paslauga pradedama teikti visiems asmenims, nepriklausomai nuo negalios pobūdžio, nuo 16 metų iki pensinio amžiaus, kuriems nustatytas ne didesnis negu 55 proc. darbingumo ar neįgalumo lygis. Naujovė suteikia galimybę žmonėms su negalia naudotis asmeninio asistento paslaugomis iki 4 valandų per parą, 7 dienas per savaitę. Prašymus galima teikti faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje arba Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371.

Jeigu jums yra nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, kuris visiškai arba vidutiniškai apriboja jūsų veiklą ir yra reikalinga kitų asmenų pagalba k v i e č i a m e pasinaudoti galimybe ir gauti nemokamą asmeninio asistento paslaugą.

Asmeninis asistentas gali teikti šias paslaugas:

  • pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas neįgaliojo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena;
  • lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • suteikti pagalbą asmens maitinimo procese;
  • suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka.

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigas, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje.

Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų.

 Daugiau informacijos mob. tel. Nr. 8 614 05688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt

 Visos paslaugos teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: