Teikiama asmeninio asistento paslauga

Kauno rajone nuo 2019 m. spalio mėn. teikiama asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ar (ir) kompleksine negalia. Šiuo metu paslauga teikiama jau 8 asmenims. Paslauga teikiama asmenims nuo 16 m. iki pensinio amžiaus. Naujovė suteikia galimybę žmonėms su negalia naudotis asmeninio asistento paslaugomis iki 4 valandų per parą, 7 dienas per savaitę. Prašymus galima teikti gyvenamosios vietos seniūnijoje arba Kauno rajono savivaldybės Dokumentų priėmimo skyriuje, Savanorių pr. 371.

Jeigu jums yra nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis dėl fizinės ar (ir) kompleksinės negalios k v i e č i a m e pasinaudoti galimybe ir gauti nemokamai asmeninio asistento paslaugas.

Asmeninis asistentas asmeniui gali teikti šias paslaugas:

  • pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  • lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  • suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, gyvena ne stacionarios socialinės globos įstaigoje.

Asmeninio asistento paslaugų teikimo eiga:

  1. Asmuo pateikia: prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, NL (neįgalumo lygio) ar DL (darbingumo lygio) pažymą, dokumentus pagrindžiančius prioriteto suteikimą.
  2. Savivaldybės administracija – socialinis darbuotojas kartu su asmeniu (jo atstovu) pildo klausimyną. Socialinis darbuotojas teikia išvadą ir rekomendaciją (dėl paslaugos poreikio, veiklų, valandų skaičiaus) sprendimą priimančiam darbuotojui.
  3. Paslaugos teikėjas ir asmuo sudaro paslaugų teikimo sutartį.
  4. Asmuo ir asmeninis asistentas sudaro Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.

Daugiau informacijos mob. tel. Nr. 8 614 05 688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt

Visos paslaugos teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos