Atmintinė kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos

Gyventojams kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos, reikia užpildyti Prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti, 1 priedą (pajamos), 6 priedą (nurodant šilumos tiekėją, abonento numerį ir  kitus būsto parametrus) SP – 1 ir SP – 2 formas.

Būtina pateikti šiuos dokumentus, kai būstas šildomas:

ELEKTRA

  1. Kai toks būsto šildymas pagal projektą įrengtas statant namą – kadastrinių matavimų bylos kopija (namo knyga), kurioje nurodytas šildymo būdas – elektra arba kai tokia šildymo įranga sumontuota vėliau, suderinus su elektros energijos tiekėjais (pvz. oras-oras, oras-vanduo, geoterminis šildymas) – paraiškos (prijungimo sąlygų) kopija iš elektros tinklų apie elektros įvado galios didinimą (kuri turėjo būti išduota dėl papildomų elektros įrenginių įrengimo šildymui);
  2. Šildymo prietaiso (įrenginio) techninės charakteristikos kopijos, t. y. dokumentai, nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (naudingumo veikimo koeficientas).
  3. Kiekvieno praėjusio mėnesio elektros skaitliukų parodymų ir mokėjimo sąskaitų kopijos (jeigu elektros tiekėjas yra UAB Ignitis – duomenų pateikti nereikia, jie gaunami tiesiogiai iš tiekėjo).

GAMTINĖS DUJOS

  1. Gamtinių dujų tiekimo sutarties kopijos (kur pažymėta šildymas ir (ar) karštas vanduo ruošiamas gamtinėmis dujomis);
  2. Šildymo prietaiso (katilo) techninės charakteristikos kopijos t. y. dokumentai nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (kuro deginimo įrenginio naudingumo veikimo koeficientas).

KIETAS KURAS (malkos, anglys ir t. t.)

  1. Šildymo prietaiso (katilo) techninės charakteristikos kopijos t. y. dokumentai nurodantys įrenginio tipą / modelį, kitus jo parametrus (kuro deginimo įrenginio naudingumo veikimo koeficientas).

Taip pat būtina pateikti:

  1. Bendraturčių pažymą arba šeimos sudėties pažymą, kurioje nurodyta, kad tame būste daugiau deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų nėra (pažymas išduoda seniūnija);
  2. Nuomos sutarties kopiją, jeigu būstą gyventojas nuomojasi (nuoma turi būti įregistruota Registrų centre);
  3. Dokumentus apie pajamas: darbo užmokesčio pažymos, žemės nuomos pajamų išmokėjimo pažyma ir t. t.. Jeigu vykdoma savarankiška veikla, turi pateikti dokumentus apie gaunamas pajamas (pvz. gali būti verslo liudijimo žurnalas, veiklos apskaitos žurnalas arba laisvos formos pranešimas apie gautas (arba negautas) pajamas ir t. t.). Pajamas būtina įrašyti į Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti 1 priedą.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: