Kai idėjos virsta realybe

„Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ – projektą tokiu pavadinimu nuo šių metų rugsėjo mėnesio pasirašius sutartį su Europos socialinio fondo agentūra vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka su partneriais – SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą remia Kauno rajono savivaldybė, savo lėšomis prisideda ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

2018–2019 metais įgyvendinamo projekto tikslas – Viešojoje bibliotekoje vykdomomis inovatyviomis edukacinėmis veiklomis pagerinti vietos gyventojų socialines ir ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius.

Visus metus organizuodami Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams ir paaugliams edukacines veiklas, įskaitant ir moksleivių atostogų metu, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą ir kartu prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Tam bibliotekoje 2018–2019 metais bus vykdomos šešių kategorijų neformalaus ugdymo edukacinės veiklos, kurių metu sudarysime sąlygas projekto dalyviams įgyti naujų ar patobulinti turimas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas: darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, meninius ir kūrybinius gebėjimus, dalyvaujant dailės terapijos edukaciniuose užsiėmimuose su Vilniaus dailės akademijos (VDA) lektore, dr. J. Varkulevičiene ir meniniuose-kūrybiniuose užsiėmimuose „Iš kartos į kartą“, padedant projekto partneriui – nevyriausybinei organizacijai (NVO) klubui „Garliaviečiai“, vaikai ir paaugliai mokysis įvairių rankdarbių, susipažins su tapyba, minėtas veiklas vykdant ir veiklose dalyvaujant šio klubo nariams.

Taip pat moksleiviams bus organizuojamos judriųjų žaidimų popietės su žaidimų konsole „X-box“, stalo futbolu, vyks treniruotės su lankais, kamuoliais ir kitomis priemonėmis, didinančiomis vaikų fizinį aktyvumą.

2019 metais bibliotekoje vyksiančių edukacinių veiklų su naujomis informacinėmis technologijomis (virtualios realybės akiniais, planšetiniais kompiuteriais ir elektroninėmis skaityklėmis) metu dalyviai įgis naujų ir tobulins turimas darbo su informacinėmis technologijomis kompetencijas.

Moksleivių atostogų metu vaikus ir paauglius kviesime dalyvauti bibliotekoje organizuojamose varžybose, mankštose ir estafetėse, knygų pristatymuose ir ekranizacijose (knygų motyvais sukurtų filmų peržiūrose), viktorinose ir protų mūšiuose, ugdančiuose moksleivių kultūrines kompetencijas ir domėjimąsi naujausia literatūra bei užtikrinančiose moksleivių fizinį aktyvumą.

Lapkričio mėnesį Viešojoje bibliotekoje vykusių pirmųjų meninių-kūrybinių dailės terapijos edukacinių užsiėmimų ir populiariosios literatūros tęstinių edukacinių užsiėmimų „Skaitymai „kitaip“ metu naudodami inovatyvias informacines technologijas – elektronines skaitykles – su moksleiviais skaitėme ištraukas iš K. Gudonytės romano „Ida iš šešėlių sodo“.

Antrojo susitikimo metu skaitytos knygos motyvais su veiklos dalyviais kūrėme komiksus. Dalyvavo bibliotekos savanoris Benas Drukteinis, jis vaikams papasakojo komiksų atsiradimo istoriją ir kartu su dalyviais, naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais, kūrė komiksus tema „Mano mėgstamiausias herojus“.

Viešojoje bibliotekoje vykstantys populiariosios literatūros skaitymai naudojant inovatyvias informacines technologijas skirti ugdyti vaikų ir paauglių skaitymo įgūdžius, domėjimąsi knyga. Garsiniai skaitymai padeda vaikams geriau suprasti juos supančią aplinką ir reiškinius, suvokti knygų herojų vidinius išgyvenimus, skatina jų kūrybiškumą bei praturtina skaitančiojo žodyną ir kalbinį pasaulį. Įvairių technologijų taikymas skaitymuose bei komiksų kūrimas lavina vaiko bendruosius ir specialiuosius įgūdžius.

Edukacinėse dailės terapijos veiklose dalyvavę moksleiviai kartu su VDA lektore, dr. J. Varkulevičiene spalvomis bandė išreikšti save. Išnagrinėję šiltų ir šaltų spalvų sampratą, jų išgavimo būdus veiklos dalyviai per spalvas bandė pažinti save. Su aiškiais vaizdiniais vaikų piešti piešiniai ar net popieriaus lape sulietos spalvos, anot J. Varkulevičienės, padeda geriau suvokti norimą perteikti turinį ir netgi savaip jį papildo. Taip pat suteikia galimybę tiek pačiam autoriui, tiek ir kūrinį stebinčiajam savaip jį interpretuoti.

Pirmojo užsiėmimo tema „Mano spalva“ buvo pasirinkta neatsitiktinai. Spalvų pažinimas, jų įvairovės taikymas ir komponavimas praplečia pasaulio pažinimą, ugdo besimokančiųjų estetinį jausmą ir dailės suvokimo pradmenis. Šios abi veiklos atlieka ir ugdomąjį vaidmenį bei skatina vaikų įsitraukimą į veiklas, tarpusavio bendradarbiavimą ir laiduoja kokybišką jų užimtumą. Tęsdami šiais metais pradėtus vykdyti edukacinius užsiėmimus 2019 metais projekto dalyvius kviesime aktyviai dalyvauti kitose edukacinėse veiklose su naujomis informacinėmis technologijomis ir judriųjų žaidimų popietėse, didinančiose fizinį aktyvumą.

Projektinėse veiklose dalyvaus 50 dalyvių – Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės jų įsitraukimas į bendruomenės veiklas, kartu užtikrinsime užimtumo galimybes ir paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Skatindami projekto dalyvių motyvaciją bei saviraišką, prisidėsime prie vaikų ir paauglių socializacijos gerinimo. Suformuoti nauji darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, bendradarbiavimo, komunikabilumo, komandinio darbo, žinių įsisavinimo, informacijos analizės ir sisteminimo gebėjimai, pasikeitusi asmenybė, įgijusi naujų kompetencijų gebės lengviau integruotis visuomenėje bei labiau įsitrauks į socialines veiklas. Gerės tikslinės grupės gyvenimo kokybė, taip pat padidės jaunų žmonių įsitraukimas į visuomenines veiklas ir bus taikoma kaip prevencinė priemonė nusikalstamoms veikoms atsirasti.

Apie Viešojoje bibliotekoje gruodžio mėnesį vykstančias veiklas ir 2019 metais vyksiančias edukacijas, skirtas projekto dalyviams, informaciją rasite Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žiniatinklyje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ir bibliotekos „Facebook“ paskyrose.

Įgyvendinant projektą visos bibliotekoje vykstančios neformalaus ugdymo edukacinės veiklos yra nemokamos, tad visus moksleivius, kurie nori aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, kviečiame prisijungti.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos