Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas

Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, skelbiame informaciją apie Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektą.

Su biudžeto projektu  galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (e-seimas.lrs.lt) bei savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriuje.

Kauno rajono savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki 2022 m. sausio 25 d. elektroniniu paštu dalia.kupratiene@krs.lt, telefonu 8 37 305 530 arba raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas).

Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto akcentai

2022 m. biudžeto pajamos sudaro  – 132 467,9 tūkst. Eur (iš jų 45 46,6 tūkst. Eur sudaro Europos Sąjungos lėšos). 2022 m. Savivaldybės biudžeto mokestinės pajamos yra didesnės 29 proc. (18,5 mln. Eur). Bendros biudžeto pajamos auga 22 proc. (23,9 mln. Eur).

2022 m. 50 proc. išaugo finansavimas vandentvarkos ir kelių infrastruktūros plėtrai. Šiai sričiai iš Savivaldybės biudžeto ir Kelių plėtros programos lėšų bus skirta apie 14 mln. Eur.

2022 m. metais bus tvirtinama nauja Daugiabučių kiemų sutvarkymo programa, kuriai numatyta skirti 1 mln. Eur. Bus tvarkomos Žalgirio g. (Ringaudai), Neries g. (Domeikava), Janonio g. (Kačerginė), Akacijų al. ir V. Augustausko g. (Kulautuva) ir kitos.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai plečiami Batniavoje, Ežerėlyje, Raudondvaryje ir kitose seniūnijose. Taip pat skirta 560 tūkst. Eur kolumbariumų plėtrai Karmėlavoje, Radikiuose, Ringauduose ir Zapyškyje.

Didžiausią Savivaldybės biudžeto dalį sudaro Kultūros, švietimo ir sporto srities finansavimas. Bendrai šioms programoms įgyvendinti 2022 metų biudžete yra skiriama 54,1 proc. viso biudžeto.  2022 m. ir toliau bus įgyvendinami jau pradėti įstaigų infrastruktūros projektai. Vykdoma Domeikavos g. Užliedžių skyriaus, Neveronių darželio, Zapyškio darželio remontas, Vandžiogalos gimnazijos, Zapyškio mokyklos ir Jonučių progimnazijos apšiltinimas, atnaujinamos viešos erdvės ir sporto aikštynai, vykdomi kiti projektai.

Projektui „Kaunas – kultūros sostinė 2022“ skiriama 1 257,0 tūkst. Eur.

Kauno rajono savivaldybės 2021 m. ir 2022 m. asignavimų pagal programas palyginimas, proc.

Programos

2021

2022

Palyginimas, proc.

01 Savivaldybės valdymo programa

19205,7

25889,2

34,8%

02 Sveikatos priežiūros programa

1184,0

1518,9

28,3%

03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa  

5577,7

5310,3

-4,8%

04 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

548,5

767,0

39,8%

05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa 

6015,5

8935,0

48,5%

06 Turto administravimo programa

516,0

716,0

38,8%

07 Aplinkos apsaugos programa

2125,4

2827,6

33,0%

08 Kultūros plėtros programa

5656,2

7491,8

32,5%

09 Švietimo ir ugdymo programa

51451,7

65371,3

27,1%

10 Socialinės paramos įgyvendinimo  programa  

6892,1

9013,0

30,8%

11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa

597,5

793,9

32,9%

12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa

5052,1

7582,0

50,1%

Iš viso

104822,4

136216,0

29,9%

 

Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur 

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2022 m.
planas

1.

PAJAMOS

 

1.1.

Mokesčiai

78117,0

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

75737,0

1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

75517,0

 

Gyventojų pajamų mokestis už verslo liudijimus

220,0

1.1.3.

Turto mokesčiai

2230,0

1.1.3.1.

   Žemės mokestis

1200,0

1.1.3.2.

   Paveldimo turto mokestis

60,0

1.1.3.3.

   Nekilnojamojo turto mokestis

970,0

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

150,0

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

150,0

1.3.

Dotacijos

45497,6

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams

39556,9

 

   Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

7400,1

 

   Moksleivio krepšeliui finansuoti

32078,2

 

   Kita tikslinė dotacija

78,6

1.3.4.1.1.4.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams

657,4

1.3.4.1.1.5.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

1394,1

1.3.4.2.1.1.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti

0,0

 

Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

 

1.3.4.2.1.4.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti

3889,2

1.4.

Kitos pajamos

8542,3

1.4.1.

Turto pajamos

485,0

1.4.1.1.2.

Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius

5,0

1.4.1.2.

Dividendai ir kitos pelno įmokos

0,0

1.4.1.4.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

320,0

1.4.1.5.1.1.

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

50,0

1.4.1.5.1.2.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

110,0

1.4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

7987,3

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

1775,8

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

312,9

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2198,6

1.4.2.1.6.

Rinkliavos

3700,0

1.4.2.1.6.1.

Valstybės rinkliava

200,0

1.4.2.1.6.2.

Vietinė rinkliava

3500,0

1.4.3.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

60,0

1.4.4.

Kitos neišvardintos pajamos

10,0

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

311,0

4.1.1.1.

Žemės realizavimo pajamos

211,0

4.1.1.2.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

100,0

 

IŠ VISO PAJAMŲ

132467,9

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: