Būsimi maisto technologai stažavosi pakaunės mokyklų valgyklose