Būsto ir (ar) gyvenamosios aplinkos pritaikymas Kauno rajono gyventojams

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) vykdo būsto (aplinkos) pritaikymą Kauno rajono gyventojams, turintiems negalią.

Vaikams, turintiems sunkią negalią, būsto (aplinkos) pritaikymo darbai ar techninės pagalbos priemonių įsigijimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiais metais pagal skirtą valstybės finansavimą (10 328,23 Eur) ir gautus prašymus planuojama: pritaikyti vienam vaikui su sunkia negalia gyvenamąją aplinką ir trims vaikams skirti finansavimą techninės pagalbos priemonėms įsigyti.

Asmenims, turintiems negalią, būsto (aplinkos) pritaikymo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiais metais į laukiančiųjų būsto ir (ar) gyvenamosios aplinkos pritaikymo eilę įrašyta 15 asmenų. Pagal skirtą Savivaldybės (35 000,0 Eur) ir valstybės (29188,68 Eur) finansavimą planuojama pritaikyti penkis būstus ir (ar) gyvenamąsias aplinkas.

Gyventojai, sudarę su Savivaldybės administraciją sutartį, gali savarankiškai organizuotis būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų ar liftų pirkimą ir jų įrengimą. Dėl smulkesnės informacijos prašome teirautis tel. (8 37)  305 512.

Prašymai dėl būsto ir (ar) gyvenamosios aplinkos pritaikymo ar techninės pagalbos priemonių įsigijimo priimami visus metus.  

Prašymą gali pateikti asmens, turinčio negalią, vienas iš tėvų ar jam atstovaujantis globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar socialinis darbuotojas. Prašymai gali būti užpildomi ir pateikiami seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, taip pat Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje (Savanorių pr. 371, Kaunas).

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos