Būsto pritaikymas atveria galimybes neįgaliesiems aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime

Kauno rajono savivaldybė antrus metus organizuoja būsto pritaikymo darbus Kauno rajono gyventojams, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų. Pagal sudarytą eilę ir gautą finansavimą 2017 m. pritaikyti šeši būstai, iš jų du – vaikams.

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai atlikti Samylų, Ringaudų, Raudondvario, Karmėlavos, Garliavos apyl. ir Garliavos seniūnijose. Tam iš valstybės biudžeto buvo skirta 34,2 tūkst. Eur, iš Savivaldybės –  27,9 tūkst. Eur.

Samylų, Ringaudų ir Raudondvario seniūnijose būsto pritaikymo darbus artimieji vykdė savarankiškai.

Samylų seniūnijoje moteriai, turinčiai labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, būstas pritaikytas įrengiant mobilų keltuvą ir laiptų kopiklį. „Būsto pritaikymo programa sudarė galimybę išsirinkti ir įsigyti tinkamiausius. Aš peržiūrėjau įvairių firmų siūlomus kopiklius, kaip jie tinka laiptinėje ir bute. Išsirinkau kopiklį su ratukais, nes su guminiais vikšrais netelpa mūsų senos statybos daugiaaukštyje. Be to, pasirinkau tokį, kad neįgaliojo vežimėlį keltų kartu su ratais. Šis variantas gerai tiko, ir nuo liepos vidurio iki lapkričio pradžios leidomės, kilom ir važinėjom po Girionis jau per trisdešimt kartų. Kopikliu ir keltuvu esam labai patenkinti“, - sakė moters sutuoktinis.

Ringaudų seniūnijoje 11 metų vaikui, turinčiam labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, pritaikytas įvažiavimas į būstą (įrengtas pandusas) ir vonios patalpa.

Raudondvario seniūnijoje 8 metų vaikui įrengtas keltuvas iki antro aukšto ir išėjimo iš keltuvo patalpa.

Karmėlavos, Garliavos apyl. ir Garliavos seniūnijose būsto pritaikymo darbus organizavo Savivaldybė (šią paslaugą pirko viešųjų pirkimų būdu).

Karmėlavos seniūnijoje neįgaliajam, turinčiam labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, pritaikyta vonios patalpa.

Garliavos apyl. ir Garliavos seniūnijose pritaikyti įvažiavimai į būstą (įrengti keltuvai) ir įrengtos vonios patalpos.

Taip pat 2017 m. atlikti 10 lauko keltuvų techninio aptarnavimo ir priežiūros darbai; 7 mobilių keltuvų ir 1 laiptų kopiklio techninė priežiūra; mobilaus keltuvo remontas.

Pirmą kartą savivaldybė, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo, pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizavo būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius sunkią negalią.

Būsto pritaikymo darbai atlikti Garliavos apylinkių ir Vilkijos apylinkių seniūnijose. Juos artimieji atliko savarankiškai.

Garliavos apylinkių seniūnijoje gyvenančiam 17 m. vaikui, turinčiam sunkią negalią, buvo pritaikytas įvažiavimas į būstą (įrengta nuovaža).

Vilkijos apylinkių seniūnijoje gyvenančiam 16 m. vaikui, turinčiam sunkią negalią, buvo įrengtas ranktūris ant lauko laiptų ir vonios patalpa.

Šiems darbams buvo panaudota 7,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: